V pobočce Národního zemědělského muzea vystaví výřez ze smrku ztepilého, jehož věk se odhaduje na více než 559 let. Stane se nejstarším exponátem svého druhu v muzeu.„Výřez smrku jsme dostali jako dar od Správy Národního parku Šumava,“ řekl ředitel muzea Martin Slaba s tím, že rostl u Plešného jezera.

Odborníci z České zemědělské univerzity v Praze datovali první letokruh, zaznamenaný ve výšce 30 centimetrů do roku 1446, přičemž strom byl ještě nejméně o čtyři roky starší. Během své existence měl dvakrát namále, a to zhruba v letech 1450 a 1807. Osudným se zelenému velikánu stal kůrovec před osmi lety, o rok později padl.Kmen však nebyl zvlášť mohutný, dosahoval tloušťky pouze 51 centimetrů! V některých letech mu téměř nepřibývaly letokruhy. Právě nepříznivé životní podmínky ale zřejmě smrku pomohly, že se dožil tak vysokého věku.