„Současná oprava kaple v Zalinách navazuje na loňské práce, při kterých stavbaři odizolovali zdivo proti vlhkosti a zpevnili je ocelovými pruty. Současně tehdy zrenovovali soklový kámen," vysvětluje starosta Ledenic Jiří Beneda a dodává, že loni stály opravy městys Ledenice 266 tisíc korun. Cena letošních oprav by měla být podobná. „Letos opravujeme vnitřní a vnější omítky včetně nových nátěrů a dřevěné okenní žaluzie. Na řadu přišly také opravy klempířských prvků včetně výměny makovice věže, do které vložíme schránku s písemnostmi a drobnými předměty pro příští generace," vypočítává starosta.

V kapli by tak měla být uschována už druhá schránka. Tu první naši předkové umístili do základního kamene při jeho položení. „V den slavnosti asi 13. května 1928 byla do vyvrtané díry v kameni umístěna a pečlivě zajištěna válcovitá plechová schránka, vytvořená zdejším kovářským mistrem Janem Korbelou," vysvětluje ledenický kronikář Jiří Cukr.

V zalinské kronice je dodnes podrobně sepsán soupis všech předmětů, které byly do schránky uloženy. Nechyběl mezi nimi seznam všech zalinských obyvatel i s jejich podpisy nebo pamětní listy. „Dále byl vložen do kamene každý druh poštovních známek dvojmo, a sice za tím účelem, byla-li by toho potřeba za nejméně 100 roků a dům Boží potřeboval by opravy, na niž by nebylo úhrady, mohl by se základní kámen otevříti a jedna část těchto známek prodati ve prospěch kaple," zapsal před lety zalinský kronikář Blažej Havel.

Pod lešením je nyní novogotická kaple v Zalinách. Letošní opravy navazují na loňskou rekonstrukci. Hotovo by mělo být už příští týden.Současná kaple svatého Václava nahradila v roce 1929 původní kapličku zasvěcenou Janu Nepomuckému. „Podle dobových zobrazení byla pravděpodobně podobná kapličce v nedalekém Kališti a nelze vyloučit, že se pod obě podepsal stejný projektant," odhaluje historii původní kapličky ledenický kronikář.

O stavbu nové a větší kaple se zasloužil emigrant Jakub Mertlík z amerického Chicaga. Tento zalinský rodák totiž poslal částku deset tisíc korun a žádal ve své rodné vsi stavbu nového svatostánku. Na stavbě kaple se pak ale podíleli také ostatní obyvatelé Zalin.

Stavbu zalinské kaple svatého Václava popisuje i místní kronika.

„Dne 19. února 1928 byli jsme vysláni jako deputace k staviteli Karlu Bohoňkovi v Lišově, a sice Jan Strnad (tehdejší starosta obce, pozn. redakce), Štěrba František, František Mertlík a já. Došli jsme se podívati na novou kapli v Miletíně a Dunajovicích. Obě tyto kaple se nám líbily, avšak gotická stavba kaple v Miletíně nám více padla do oka, takže jsme se rozhodli pro tuto," zapsal kronikář Blažej Havel v roce 1928.

Kaple, která byla nakonec dokončena v roce 1929, po letošních opravách nově nese i pamětní desku obětem první světové války. „Je umístěna na jižní stěně kaple, chceme ji slavnostně odhalit 27. června, kdy se uskuteční sjezd rodáků a přátel Zalin," prozrazuje starosta Jiří Beneda.

„Veškeré stavební práce ukončíme v příštím týdnu, aby zbylo dost času na úklid před touto akcí. Další opravy už neplánujeme. Doufám, že současná rekonstrukce vydrží dostatečně dlouho," dodává ledenický starosta.