I vyklízení zatopeného sklepa může mít nepříjemné následky. Všude, kam se dostala povodňová voda, mohou nyní být zárodky infekčních onemocnění.
Přívalovou vodu mohly kontaminovat jak lidské, tak zvířecí výkaly a každý, kdo pracuje na likvidaci následků záplav, je tak vystaven rizikům nákazy například úplavicí, tularémií či leptospirózou.

Stačí přitom jen podcenit kontakt s vodou, bahnem a vším, co se namočilo. Zdravotníci proto upozorňují na nutnost důsledně dodržovat pravidla přísné hygieny. Tím nejzásadnějším je důkladné a časté mytí rukou. „Samozřejmostí by mělo být vždy po kontaktu s kontaminovanými povrchy, před jídlem, pitím, kouřením, před i po použití WC, ruce i obličej si utírejte jen do papírových ubrousků,“ radí František Kotrba z krajské hygienické stanice.

Protože původci infekcí se mohou do těla člověka dostat i malou oděrkou či záděrou, je dobré pracovat vždy v bezpečné obuvi a s gumovými rukavicemi. Vše, co neskončí v odpadových kontejnerech, je nutné pečlivě vydezinfikovat, případně omýt čistou vodou a důkladně vysušit.

Zvlášť opatrní musí být lidé v otázce potravin. Ze zaplavených zásob lze konzumovat pouze pokrmy hermeticky uzavřené v neporušených obalech. I ty je třeba před otevřením vydezinfikovat. Na plody ze zaplavených zahrádek by měl každý zapomenout, stejně jako na vodu ze studní před asanací.