„Chceme, aby děti z naší mateřské školy měly možnost ve známém prostředí pokračovat i na základním stupni. Díky zázemí vysoké školy jim dokážeme navíc nabídnout úzké propojení s technikou a digitálními technologiemi,“ říká Jaroslava Petráchová, ředitelka společnosti Základní škola a mateřská škola VŠTE, jejímž jediným společníkem je VŠTE. Výuka v základní škole bude zdarma.

„Od září 2014 provozujeme mateřskou školu a máme s ní velmi dobré zkušenosti. Nyní chceme jít dál a na základním stupni dát v rámci schváleného vzdělávacího programu prostor inovativním pedagogickým směrům a metodám,“ vysvětluje Jaromír Vrbka, kvestor VŠTE a jednatel Základní školy a mateřské školy s.r.o. Půjde například o rozvoj vlastního názoru a kritického myšlení, každý žák má mít prostor pro individuální tempo výuky a naučí se pracovat s chybou. Vzdělávací program zahrnuje i projektovou výuku napříč předměty, badatelské projekty nebo výuku angličtiny zařazenou do všech předmětů.

Nákladní automobil strhl troleje, poškozena jsou i osobní auta.
Lidická třída čeká na nové troleje, při nehodě jich bylo strženo dvě stě metrů

„Tím, ale třeba i vztahem k technice, se chceme odlišit, protože prostředí malé základní školy, kterou chceme být, to umožňuje. Naším cílem je, aby základní škola rostla postupně se svými žáky,“ vysvětluje ředitelka.

Základní škola v září otevře pouze první třídu pro 15 žáků a další až po 5. ročník budou přibývat postupně se školními roky. Výuka bude probíhat v budově A kampusu v Okružní ulici, kde se za zhruba milion korun upraví určené prostory. Stavební práce začnou v květnu a skončí o prázdninách, aby na září bylo již vše připraveno. V kampusu budou žáci využívat také zázemí pro stravování, družinu, kroužky, knihovnu, sport nebo přírodní zahradu.

K zápisu do základní školy VŠTE lze využít formulář na webu mateřské školy VŠTE, sekce dokumenty