Žáci a studenti pozorně naslouchají poutavému a drsnému vyprávění o ponižování, zabíjení a popravách nevinných lidí.

V rámci listopadového projektu Příběhy bezpráví totiž do základních a středních škol přicházejí hosté, kteří o svých otřesných zážitcích nesměli čtyřicet let mluvit.

Nejde o vymyšlené historky, ale o přímá osobní svědectví vězňů, kteří hlavně v padesátých letech trpěli proto, že se stali obětí komunistické zvůle a nenávistného třídního boje.

Většina dětí ve třídě se prostřednictvím dokumentárních filmů a následných besed setkává s otřesnou historií poprvé.

Filmy zdarma

Letos se do projektu zapojilo jako již tradičně i českobudějovické Biskupské gymnázium J. N. Neumanna.

„Projekt využívám od jeho prvního ročníku,“ pozrazuje Martin Volný, který na gymnáziu učí společenské vědy.

„Teď v pondělí jsme promítali český dokument Ztracená duše národa – Ztráta slušnosti. Po filmu o politických vězních hovořil Jiří Beneda, člen Konfederace politických vězňů. Na promítání a besedu jsem pozval i studenty pedagogické fakulty. Studenti se ho ptali na všechno možné. Třeba, jaký byl den mukla nebo co říká tomu, že komunisté se prodrali k moci.“

Projekt Příběhy bezpráví je pro školu výhodný.

„Organizace Člověk v tísni nabízí školám film zdarma a přidá i metodiku, jak s materiály pracovat. Navíc nám přidají i jeden film o lidských právech ve světě. Proto mě mrzí a udivuje, že v Českých Budějovicích je do projektu zapojeno tak málo škol. Možná je to tím, že na ostatních školách nemá tento projekt kdo organizovat nebo se o něj učitelé tolik nezajímají.“

Se školáky a studenty se během listopadu v Českých Budějovicích postupně setkávají a besedují s nimi kněz Václav Kulhánek, Jiří Beneda, Jan Hajný s Ivanem Mánkem z Konfederace politických vězňů.

Proti komunismu

Projekt Příběhy bezpráví organizuje společnost Člověk v tísni při České televizi.

„Prostřednictvím filmových projekcí a následných debat s pamětníky přibližujeme žákům a studentům základních a středních škol poválečné období našich dějin,“ prozrazuje ředitel projektu Karel Strachota.

Téma československé totalitní minulosti je ve školní výuce stále velmi často opomíjeno. Projekt je jednou z mála možností, jak se mohou školáci o této době dozvědět.
„Poměrně často slýchám, že mladé lidi období komunistického Československa nezajímá,“ pokračuje Karel Strachota.

„Naše dosavadní zkušenosti ale jednoznačně potvrzují pravý opak. To, že se ve škole nedozvědí skoro nic o komunistické ideologii ani o zločinech strany, která má své zástupce v současném českém parlamentu, není jejich chyba. Je to chyba vzdělávacího systému,“ říká Karel Strachota. Předcházející ročníky potvrdily značný zájem škol o filmy přibližující moderní historii.

Kapačky s pamětí

Do prvního ročníku projektu se zapojilo 360 základních a středních škol, v minulém ročníku stoupl jejich počet na více než 590.

„Celkem využívá ve výuce filmy o československých dějinách z naší nabídky už 1546 pedagogů z 1286 škol,“ prozrazuje Karel Strachota.

Čtvrtý ročník probíhá podle osvědčeného scénáře z předcházejících ročníků a přináší navíc i několik novinek.

Stejně jako v minulých letech získá každá škola, která se do projektu přihlásí a během listopadu uspořádá projekci filmu a debatu s hostem, jeden film podle vlastního výběru zdarma pro trvalé užívání.

Po filmové projekci se na každé zapojené škole koná debata s hosty, kterými mohou být pamětníci, historikové nebo třeba filmaři.

„Studenti, kteří vzhledem k uspěchanosti doby často nemají trpělivost s fakty, jsou prostřednictvím příběhů přivázáni ke kapačkám. Dávka historických souvislostí jim je vpravena přímo do žíly, aniž by si uvědomovali, že se vlastně léčí na neznalost nedávné minulosti,“ vysvětluje Jan Drbohlav, scenárista filmu Swingtime, který si letos školy mohly vybrat.

U svatého Václava

V listopadu se koná i řada doprovodných akcí.

Až do 17. listopadu mohou školáci navštívit při výletu do Prahy výstavu nazvanou Příběhy bezpráví – cesta ke svobodě.

„Koná se pod sochou svatého Václava na Václavském náměstí v Praze a připomíná různé formy aktivního vzdoru proti komunistickému režimu,“ pokračuje Strachota.

V symbolickém labyrintu je zachyceno rozšiřování protikomunistických letáků a ilegálních časopisů nebo působení ozbrojených, diverzantských, převaděčských a špionážních skupin. Je zde zachycena podzemní církev, vzpoury v lágrech, protestní sebevraždy, vydávání samizdatu, nezávislé iniciativy a jejich petice a happeningy.

Pocta hrdinům

„Výstava je zaměřená na přiblížení osudů lidí, kteří komunismu vzdorovali,“ pokračuje Strachota.

„Ti lidé se při vědomí značného osobního rizika rozhodli, že nebudou jen nečinně přihlížet, ale že budou konat. V národě byl takových lidí jen malý zlomek. To je o důvod víc, abychom jim věnovali pozornost a projevili jim úctu. Jejich odhodlání a odvaha jsou inspirativní i pro dnešní svět,“ dodává Strachota.

Studenti středních škol se také zapojují do literární soutěže na téma Znárodněno, spolupořádanou ve spolupráci s týdeníkem Respekt.

Ve svém okolí žáci a studenti vyhledávají stavby, které komunistický režim ukradl jejich majitelům, a pátrají po životních osudech původních vlastníků.

Filmy v projektu

Projekt letos nabídne tyto nové dokumentární filmy Přerušené jaro – Srpen jako kladivo (režie: Milan Maryška) a Muž, který přecenil českou duši (režie: Ján Novák). Dále si školy mohly vybrat hraný film Swingtime (režie: Jaromír Polišenský). Novinkou je zařazení dvou trezorových filmů. Jedná se o snímky Ticho (režie: Milan Peer) a Deset bodů (režie: Milan Maryška).

Více informací o projektu na www.pribehybezpravi.cz

Účastníci projektu

Čtvrtého ročníku projektu Příběhy bezpráví se letos v listopadu účastní tyto českobudějovické školy :
ZŠ Dukelská
ZŠ J. Š. Baara
ZŠ Pohůrecká
ZŠ Nerudova
Biskupské gymnázium
J. N. Neumanna
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická