Prostřednictvím živých obrazů se do historie podívali pohledem šlechty, pro kterou rokem 1918 skončily staré časy a musela v novém zřízení hledat své místo. Její příslušníci už nadále nesměli užívat šlechtické tituly, přišli o řadu výhod, ale také o velkou část majetku. Přitom právě oni po staletí psali důležité kapitoly dosavadní historie.

A skrz činy majitelů novohradského panství si je účastníci tradičních podzimních novohradských slavností připomněli. Přenesli se do středověku i dob monarchie, stali se svědky soubojů, ale také ušlechtilé zábavy urozených či loveckých výprav.

Mezi účinkujícími přitom nechyběla ani část rodiny kastelána Jana Smolíka. Historie je nedílnou součástí jejího života a není tedy divu, že o ní syn Hubert mluví jako o svém koníčku. „Právě období vzniku republiky patří k mým oblíbeným,“ prozradil po vystoupení.

Ovšem pro samotného kastelána a další zaměstnance nebylo jednoduché skloubit oslavy vzniku republiky se šlechtickým prostředím. „Když jsme ale vymysleli, že slavnosti pojmeme pohledem z opačné strany, než je při oslavách v celé zemi běžné, byly už přípravy snadné,“ dodal Jan Smolík