Loni jich zmizelo 4576 párů, o šest procent víc než v roce 2008. „Rapidní vzestup byl zaznamenán v Korutanech, Horních Rakousích a v Tyrolsku,“ napsal linecký deník OÖN. V Tyrolsku přišli majitelé o 2724 párů lyží (+ 13,2 procenta), v Solnohradsku o 1294 (– 5,8). V Horních Rakousích došlo ke 49 krádežím, což představuje zvýšení o 22,5 procenta.

Nárůst lze podle policie přičíst organizované kriminalitě. „Trh konzumentů, kteří upřednostňují drahé produkty, je stále větší, obzvlášť ve východní a jižní Evropě,“ říká v listě mluvčí policie. Situaci zlodějům ulehčuje, že lyžaři nadále nechávají své nářadí v páru a nezamykají je. Hermann Rechberger z policejního ředitelství v Salcburku říká, že z 1294 oznámených krádeží jde asi tak ve třetině o pojišťovací podvod, v třetině o neúmyslnou záměnu či zapomenutí. Jen každý třetí případ je skutečnou krádeží. Letos jen za tři měsíce bylo v této spolkové zemi oznámeno 1307 krádeží, o 89 víc než za stejnou dobu loni. Objasněnost je velice malá. V Solnohradsku bylo loni vyřešeno jen 21 případů.

Bavorský farář slavil na Strahově

Ve Strahovském klášteře oslavil dolnobavorský farář Johannes Stoewer O. Praemr slavnostní mší 40 let od kněžského vysvěcení. S ním se do Prahy vydalo 142 jeho oveček z farností Hohenau, Mauth, Finsterau a Mitterfirmiansreut od českých hranic.

Johannes Stoewer se narodil v Lübecku v roce 1940. Po maturitě a základní vojenské službě vstoupil do premonstrátského řádu v klášteře Sankt Johann v Diesburgu. Vystudoval teologii v Innsbrucku a 3. dubna 1970 byl vysvěcen na kněze. Jako kaplan působil v rakouském Schläglu a pak v Duisburgu.
Jak napsal pasovský deník PNP, v roce 1979 u něho zjistili rakovinu s prognózou dvou let života. Jako duchovní nastoupil do domova seniorů u Ringelai. A dnes je zdráv! „Lékaři pro jeho uzdravení neměli medicinské vysvětlení,“ poznamenává deník.

V roce 1983 Stoewer převzal faru v Schönbrunnu na Luzném. „Za deset let byl přemístěn přece jen blíž svému domovskému klášteru, do jen 200 kilometrů vzdáleného Strahova,“ pokračuje PNP. „Tady se silně angažoval při renovaci kláštera, který byl v časech komunismu znárodněn a teprve po převratu vrácen. Za toto jeho angažmá mu byl propůjčen čestný titul probošt.“ Na vlastní přání chtěl ale především dál vést nějakou farnost. Pasovský biskup mu pak k Schönbrunnu přidal v roce 2001 fary v Mauthu a Finsterau, které plně převzal roku 2004, a za další dva roky mu přibyla expozitura v Mitterfirmiansreutu. „Na všech svých kostelích se výrazně zasadil o jejich renovaci. Za to mu poděkovala například farní obec Finsterau, když mu její členové na Velikonoční pondělí zazpívali vlastními silami nastudovanou Missa Brevis C Dur Nr. 7 od Charlese Gounoda. Probošt Stoewer poděkoval s tím, že za jeho 29letou službu v Bavorském lese byl pro něho tento zážitek jedním z nejsilnějších.“

Do Prahy k jubilejní mši s ním ve třech autobusech jelo 142 obyvatel z obcí, kde působí. Na místě je přivítali opat Michael Pojezdný a prelát Evermod Sidlovský. „Mše byla koncelebrována se skladbou Antonína Dvořáka, Opus 86. Kázání vedl v zastoupení pasovského biskupa generální vikář Klaus Metzl z Pasova,“ uvádí PNP. „Překvapením pak bylo, když poslanec Evropského parlamentu Martin Kastler předal opatu kláštera a Johannesu Stoewerovi za jejich působení pro Evropu Evropskou medaili,“ uzavřel pasovský deník.