Škola, která nabízí studium ekonomiky, stavitelství a strojírenství přijme od nového akademického roku tři sta studentů.

„Otevíráme tříletý studijní program Ekonomika a management, obor Ekonomika podniku, který se studuje prezenční formou. Dále nabízíme čtyřletý studijní program Stavitelství, obor Stavební management, taktéž studovaný prezenční formou. A dále tříletý studijní program Strojírenství se stejnojmenným oborem, který realizujeme formou kombinovaného studia ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec,“ uvedl rektor vysoké školy Miroslav Krejča.

Zájemci o studium musejí své přihlášky podat nejpozději do 31. března.

V současné době na této nejmladší veřejné vysoké škole studuje pět set posluchačů. V příštím roce má celkový počet vzrůst na osm set studentů.