Také jihočeských uchazečů o střední školy se týká termín posunutí jednotného přijímacího řízení. Ministerstvo školství podle tiskové mluvčí Anety Lednové z původního 12. dubna 2021 první řádný termín letošní jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání určilo na 3. května 2021 a pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021. Druhý termín pro maturitní obory bude 4. května a pro šestiletá a osmiletá gymnázia pak 6. května.

"Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je pro všechny obory vzdělání stanoven na 2. a 3. června 2021," dodala Aneta Lednová.

Na uchazeče o studium budou čekat i přísná hygienická opatření.

V jižních Čechách aktuálně chodí do deváté třídy podle Radka Šímy z tiskového oddělení krajského úřadu 5512 dětí. V minulém školním roce to bylo 5016 žáků a v předminulém 4975 dětí. Odráží to změny v demografické situaci.

"Počínaje rokem 2007 došlo k postupnému, avšak zřetelnému snižování populačního ročníku ve věku 15 až 16 let tradičně vstupujícího do středních škol. Zatímco v 90. letech se tato věková skupina pohybovala okolo osmi tisíc dětí v ročníku, v posledních letech došlo k jejímu poklesu o přibližně 30 %. Od školního roku 2008/2009 začal setrvalý pokles tohoto počtu, který se zastavil ve školním roce 2012/2013 na přibližně 4 600 žácích. Od školního roku 2016/2017 opět narůstá. Do středního vzdělávání v denní formě vstupují téměř všichni čerství absolventi ZŠ a účastní se ho naprostá většina příslušné věkové populace (92 %)," uvedl Radek Šíma. Tento růst se bude v nadcházejících letech více projevovat s příchodem demograficky silných ročníků narozených po roce 2005.

V jižních Čechách se například v roce 2001 narodilo 5554 dětí (nejméně za období 1997 - 2006) a v roce 2006 to bylo 6370 dětí (nejvíce za stejné období).

Trend zvyšování počtu dětí v devátých třídách dle očekávání setrvá až do roku 2024. V dalších letech dojde opět k poklesu, na soudobé hodnoty se počet středoškoláků vrátí až po roce 2040.

Zvýšené počty deváťáků možná ovlivní i zájem o jednotlivé školy v kraji spolu s dalšími faktory. Například enormně narostl počet přihlášek na Střední zdravotnickou školu v Českých Budějovicích. Podle ředitele Karla Štixe letos napočetli celkem 577 přihlášek, včetně detašovaných pracovišť ve Strakonicích a Prachaticích. Loni to bylo 379 přihlášek.

Například na obor praktická sestra berou na budějovické zdrávce 60 žáků a mají 214 přihlášek. Nutno ale dodat, že ředitel školy vidí hlavní příčinu jinde než v demografickém vývoji. „Jeto zvýšené společenské uznání práce zdravotníků a rodiče také hledají jistotu povolání,“ říká Karel Štix za školu, jejíž součástí je i Vyšší odborná škola zdravotnická. Na zdravotnické obory v celé České republice a jižní Čechy nevyjímaje totiž stoupl počet přihlášek až o desítky procent, například v Královéhradeckém kraji zhruba o polovinu. Jedinou výjimkou, kde se nárůst nekonal je Vysočina. Karel Štix na to upozornil jako předseda celorepublikového sdružení středních a vyšších odborných zdravotnických škol. V Českých Budějovicích na zdrávce je tradičně převis i na lyceu, kam se hlásí letos 124 dětí a berou 30. Na obor masér sportovní a rekondiční se hlásí 83 dětí a berou také 30 a na asistenta zubního technika, kde je 24 míst je letos nebývalých 104 uchazečů, vloni byl přihlášen jen dvojnásobek uchazečů, než bylo volných míst.

Přihlášky na střední školy se měly odevzdat počátkem března. Řada škol má přibližně stejné počty uchazečů jako vloni, některé pozorují mírné změny. Tradiční převis poptávky vládne na gymnáziích v jihočeské metropoli.

Dochází ale i k nečekaným posunům v zájmu o střední školy či učební obory. Třeba na Střední škole Trhové Sviny se letos vůbec neprojevilo, že by byl nižší zájem o obory spojené s gastronomií nebo hotelnictvím, jako se to stalo u některých škol. "O gastronomii jsme měli strach," zmínil ředitel Tomáš Kalena. Ale s tím, že nakonec je situace dobrá. "Máme ale deset přihlášek, vloni jsme měli dvanáct," doplnil Tomáš Kalena. Překvapení se ale konalo u oboru truhlář. Vloni zde měli dvanáct přihlášek, letos zatím jenom jednu. Ředitel svinenské školy přitom zdůrazňuje, že o řemeslníky mají firmy stálý zájem. Budou zde ale pořádat několik kol přijímacích řízení a počítají s tím, že stejně jako v minulých letech další žáky ještě naberou.

I jiné školy už myslí na přijímačky. Třeba Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu České Budějovice měla loni na maturitní obory jednotné zkoušky podle celostátního vzoru, ale letos se rozhodli jen pro přijímací zkoušku z českého jazyka. Podle ředitelky Zdeňky Erhartové bude rozhodovat průměr ze základky a test bude mít váhu 60 % u přijímacího řízení. V Euroškole Strakonice podle ředitele Milana Vierera plánují test z angličtiny a přijímací pohovor.

U čtyřletých maturitních oborů mají ředitelé možnost rozhodnout, jestli se budou konat jednotné přijímací zkoušky podle celostátního vzoru nebo školní přijímací zkoušky podle pravidel, která si stanoví jednotlivé školy. V případě jednotných zkoušek už ale ministerstvo rozhodlo o prodloužení doby zkoušky kvůli ztížené přípravě. Test z češtiny tak bude trvat o 10 minut déle - nově 70 minut a z matematiky o 15 minut déle - nově 85 minut.

Všichni ředitelé, které Deník oslovil počítají s tím, že bude nutné dodržet hygienická opatření proti koronaviru. Tedy nižší počty žáků ve třídách nebo povinné roušky, jako tomu bylo vloni. "Určitě budeme dodržovat hygienické požadavky," uvedla Blažena Hořejší, ředitelka Vyšší odborné školy a Střední zahradnické školy Tábor a připojila, že minimální rozestupy dokáží zajistit, aniž by třeba museli ve škole nařizovat ředitelské volno kvůli uvolnění potřebného počtu tříd. V Euroškole Strakonice uvažují o tom, že by ředitelské volno dali, podle situace. "Uvažoval jsem i o přijímačkách on-line," zmínil Milan Vierer, ale nakonec se uchazeči dostaví do školy a rozdělí po malých skupinkách.

"Zatím se chystáme na prezenční formu," říká k přijímacímu řízení Karel Štix, ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice. A dodává, že například u lycea by to měla být jednotná celostátní forma. Jestli ji nakonec situace dovolí. Počítá i se zpřísněnými hygienickými podmínkami. "Roušky, rozestupy, nevěřím, že to bude jinak," říká Karel Štix.

Při všech prodlouženích termínů došlo i na zápisové lístky, které se odevzdávají po přijímacích zkouškách na školy, kam chtějí uchazeči skutečně nastoupit. Jejich vyzvednutí se posunulo z poloviny března až na duben. Odevzdávat se budou po vyhodnocení přijímacích řízení.