„Vezměte si modré sešity a nadepište si téma slovesné tvary,“ začíná pondělní kroužek přípravy k přijímacím zkouškám ve Waldorfské škole České Budějovice. V učebně sedí necelá polovina 9. třídy. V každé lavici jeden, protože je čeká zkušební test. Teď se ale ještě krátce budou věnovat slovesným tvarům, na něž se zeptala jedna žákyně. Sem tam se někdo natáhne přes lavici nebo si dojde pár kroků na místo, kde obvykle sedí, aby si připravil zmíněný modrý sešit. A pak už jim učitelka Radka Konířová diktuje o slovesných tvarech: „Jednoduché, tvoříme jedním plnovýznamovým slovesem,“ zvolna říká deváťákům. Za chvilku přibudou složené tvary slovesné. Občas zazní od dětí nějaký doplňující dotaz nebo naopak od Radky Konířové odkaz na němčinu, kde mohli žáci slyšet o způsobových slovesech, kam patří například chtít, muset, umět. Dotazy jsou přitom vítané. „Ptejte se, otázky jsou nejlepší učení,“ povzbuzuje Radka Konířová.

Když je zápis o slovesech hotov, dojde na pravidelný test. V kroužku se píše každý měsíc jeden z češtiny a jeden z matematiky. Tentokrát je to čeština, loňský test z druhého termínu přijímaček. „Máte na to šedesát minut, můžete začít,“ odstartuje učitelka čas, který přesně odpovídá době, která bude k dispozici za pár týdnů.

„Když nepíšou děti test, tak procházíme učivo tematicky,“ přibližuje Radka Konířová systém přípravy s tím, že děti mají i testy na doma. „Výsledky sbírám, počítám body. Simulujeme tak přijímačky. Jde jim to čím dál lépe. Jak se blíží přijímací zkoušky, mají děti i větší motivaci, ví, v čem musejí přidat,“ říká Radka Konířová, která vedle češtiny vyučuje na waldorfské škole také dějepis a zeměpis.

Přijímací zkoušky. Ilustrační foto
TOP 5 základek Budějovicka, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední

Výsledky testů si děti doma kontrolují samy, ve škole se pak procházejí znovu důkladněji některé body. „Stěžejní je, že test je založen na porozumění textu,“ zdůrazňuje Radka Konířová a připojuje, že kvůli snaze o co nejlepší orientaci v textu mají žáci příslušné cvičení každou hodinu.

Na kroužek chodí například Vítězslav Jauker, i když, jak říká, učení mu celkem jde, takže kroužek bere spíš jako procvičování. „Lépe mi jde matematika, tak se víc zaměřuji na češtinu,“ říká k samotné přípravě na přijímačky Vítězslav Jauker. Ale oceňuje, že se v kroužku probírají věci hodně dopodrobna a hodně se využívají pracovní listy.

V opačném gardu to má s předměty Mariana Křiklavová. Na otázku, jaký ze dvou předmětů má více v oblibě, odpovídá jednoznačně. „Rozhodně češtinu mám raději. Víc se připravuji na matematiku, každý den, i doma,“ popisuje Mariana Křiklavová, jak se přípravě na přijímačky věnuje ona.

Byty v jižních Čechách výrazně podražily. Ilustrační foto.
Kolik stojí byt na Budějovicku? Vyšel nový index cen, jižní Čechy velmi zdražily

Kroužek je každé pondělí a deváťáci, kteří míří k přijímacím zkouškám, jsou rozděleni na poloviny. Každý týden mají matematiku i češtinu

„Menší skupiny se osvědčily. Děti společně diskutují, spolupracují,“ říká Radka Konířová a připojuje, že ve škole zvolili kroužek, jako vhodný formát přípravy, kdy nezatěžují testy ostatní děti, které se nechystají na přijímačky. Lze přitom zachovat i v deváté třídě koncept výuky v blocích a epochách, který je uplatňován pro celou dobu školní docházky. A zároveň není příprava na přijímací zkoušky ponechána jen na samotných žácích a jejich rodičích u těch.

Každému příkladu nebo otázce u přijímacích testů přiřadil autor testů oblasti, ve kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí. Jak si vedou v jednotlivých oblastech žáci Waldorfské školy České Budějovice podle údajů: prijimacky.ai a Cermat?

Český jazyk: český pravopis - 49,34%; komunikace a sloh - 58,24%; literatura - 44,65%; porozumění textu - 55,37%; skladba - 66,45%; tvarosloví - 39,45%; tvorba slov a slovní zásoba - 53,67%.

Matematika: číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla - 39,84%; číslo a početní operace, dělitelnost - 65,70%; grafy, schemata, tabulky, slovní úlohy - 33,74%; lineární rovnice, soustavy rovnic - 13,50%; počítání s mnohočleny - 31,57%; poměr, mapa - 5,25%; převody jednotek - 50,10%; přímá, nepřímá úměrnost - 37,12%; slovní úlohy na číselné obory, rovnice - 38,08%; výrazy s proměnnou - 23,24%.

Waldorfskou školu, při které působí mateřinka, základka i střední škola, si redakce Deníku k reportáži vybrala proto, že její žáci dlouhodobě dosahují nejlepších výsledků u přijímacích zkoušek na střední školy, pokud se týká deváťáků na Českobudějovicku. Mají nejvyšší průměr zodpovězených otázek u testů z českého jazyka i matematiky. Ředitelku Milenu Vlčkovou výsledky u přijímaček těší. Připouští, že škola sleduje své výsledky a celorepublikový průměr. „Ale není to něco, na co bychom se soustředili a dávali si to na web a na nástěnky,“ zdůrazňuje ředitelka Waldorfské školy. Upozorňuje také, že na jejich základní škole zůstává většina dětí, z páté a sedmé třídy výjimečně odcházejí jeden nebo dva žáci. Zatímco z jiných základek odchází mnoho dobrých žáků v páté či sedmé třídě na víceletá gymnázia.

Po deváté třídě žáci odcházejí nejen na gymnázia, ale také na odborné školy. Další ale odchází na umělecké školy nebo učiliště, tak těch se přijímačky netýkají. Samotná Milena Vlčková, i když má škola dobré výsledky v celkovém srovnání, příznivcem jednotných přijímaček není. Dodává, že je až paradoxem, že tak dobře dopadla ve srovnání pěti let od roku 2017 do roku 2022 škola, která neznámkuje, hodnotí pouze slovně, a obdobné testy při výuce nepoužívá. Navíc je příznivcem toho, aby si školy mohly dělat přijímací zkoušky samy, podle svých potřeb. „S jednotnými přijímacími zkouškami nesouhlasíme,“ říká za waldorfské školy Milena Vlčková.

A k výuce ve waldorfských školách Milena Vlčková doplňuje, že jednou z hlavních odlišností, je soustředění učiva některých předmětů do epoch, kdy se třeba čeština nebo matematika probírají tři týdny od 8 do 10 hodin každý den a pak děti předmět dva měsíce nemají, probíhají jen nezbytné opakovací hodiny proto, aby s předmětem neztratily kontakt. Výuka také směřuje hodně k rozvoji dovedností včetně komunikace nebo kritického myšlení a v hodinách potom od pokusů a ukázek k teorii. Waldorfská škola byla na Českobudějovicku založena v roce 2006, tehdy byla jedna třída při ZŠ v Hluboké nad Vltavou a od roku 2008 působí v Českých Budějovicích na sídlišti Máj.

V okrese České Budějovice získali v matematice nejvíce procent za správné odpovědi v přijímacích testech za poslední roky žáci následujících pěti škol: Waldorfská škola České Budějovice MŠ, ZŠ, SŠ o. p. s.: 54,59%; ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory 53,44%; ZŠ a MŠ Kubatova 51,04%; ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 50,25% a ZŠ a MŠ Rudolfov 49,85%. V češtině jsou nejvyšší procenta následující: Waldorfská škola České Budějovice MŠ, ZŠ, SŠ o. p. s. 65,58%; ZŠ a MŠ Kubatova 65,17%; Biskupské gymnázium J. N. Neumanna 63,53%; ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 63,01% a ZŠ a MŠ L. Kuby 62,22%.