Data organizace Cermat z posledních pěti let ukazují, že Jihočeši si v celorepublikovém srovnání nevedou špatně. Nejlepších výsledků dosahovali v přijímacích testech na střední školy žáci devátých tříd z Prahy a Brna a jejich okolí. Velmi dobře si ale vedou i žáci ze Zlínska, Třebíče, Blanska nebo Českých Budějovic. Obecně přitom platí, že průměrné výsledky žáků v češtině jsou lepší než v matematice. Celorepublikový průměr pro češtinu je 55,3 procenta, u matematiky je to o zhruba 14 procentních bodů méně. Procenta ukazují, kolik měli žáci získaných bodů z celého testu.Zdroj: Deník

Tohle je pět základních škol v okrese, jejichž žáci mají v průměru let 2017 až 2023 největší procento správných odpovědí. Výsledky se týkají přijímaček z matematiky a českého jazyka na čtyřletá studia. Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Matematika
České Budějovice:
Waldorfská škola – MŠ, ZŠ a SŠ 54,59 %
ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory 53,44 % 
ZŠ a MŠ Kubatova 1, 51,04 %
ZŠ a ZUŠ, Bezdrevská 50,25 %
ZŠ a MŠ Rudolfov 49,85 % 

Český jazyk
České Budějovice:
Waldorfská škola – MŠ, ZŠ a SŠ 65,58 %
ZŠ a MŠ Kubatova 65,17 %
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní škola a základní umělecká škola 63,53 %
ZŠ a ZUŠ, Bezdrevská 63,01 %
ZŠ a MŠ L. Kuby 62,22 % 

Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let.

Čeština o deset procent lepší

V okrese České Budějovice získali v matematice nejvíce procent žáci následujících pěti škol: Waldorfská škola České Budějovice MŠ, ZŠ, SŠ o. p. s.: 54,59 %; ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory 53,44 %; ZŠ a MŠ Kubatova 51,04 %; ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 50,25 % a ZŠ a MŠ Rudolfov 49,85 %. V češtině jsou nejvyšší procenta následující: Waldorfská škola České Budějovice MŠ, ZŠ, SŠ o. p. s.: 65,58 %; ZŠ a MŠ Kubatova 65,17 %; Biskupské gymnázium J. N. Neumanna 63,53 %; ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 63,01 % a ZŠ a MŠ L. Kuby 62,22 %. Rozdíl mezi matematikou a češtinou je tedy v okrese České Budějovice podobný jako celostátní průměr a čeština také jasně předčila matematiku.

Zástupkyně ředitelky Waldorfské školy České Budějovice Jana Gažiová řekla Deníku, že ve škole mají průběžnou přípravu během školní docházky a až v 9. třídě se zaměřují na to, aby si děti osvojily správnou strategii řešení úloh při přijímacím řízení. Žáci většinou vypracují cvičné úlohy doma a ve škole se potom výsledky probírají. Během přípravy si také žáci sami vyzkoušejí podmínky jako při přijímačkách. To sedí sami nebo si hlídají čas na řešení. „Děti to hodně kvitují,“ říká Jana Gažiová a dodává, že má škola i vesměs dobrou zpětnou vazbu po přijímačkách, kdy žáci říkají, že jim to pomohlo a cítili podporu.

V ZŠ a MŠ Kubatova mají deváťáci přípravu na přijímačky mimo rámec výuky ve speciálních kroužcích matematiky a českého jazyka. „Pro učitele je to práce navíc,“ říká zástupce ředitele Josef Fleischman. V kroužcích se žáci připravují každoročně. Když přijdou výsledky testů z přijímaček, hodnotí ve škole, v čem byli žáci úspěšní a v čem méně a kde by se tedy mělo přidat. Testy se totiž skládají z několika částí zaměřených na různé znalosti a dovednosti. „Pravidelně se účastníme SCIO testů pro deváťáky,“ zmiňuje Josef Fleischman další část přípravy, která i dětem samotným ještě před přijímačkami ukáže, jak jsou na tom a kam by měly případně napřít své úsilí při přípravě.

Do výběru k hodnocení žáků Deník zahrnul všechny školy z okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat se redakce zaměřila pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechala přijímačky na víceletá gymnázia. Zdroje dat jsou prijimacky.ai a Cermat.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy
Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat