Tradičně je při přijímacích zkouškách největší zájem o gymnázia. Případně o některé odborné školy. Letos bylo poprvé možné podat tři přihlášky. Písemné státní přijímací zkoušky se konají i příští týden. Zároveň začaly v pátek 12. dubna 2024 písemné maturity.

Před dveřmi škol hlavní pokyny a u vstupu pak většinou stolek, kde dostávají uchazeči základní informace, například registrační číslo. Pod číslem se za pár dnů najdou v tabulkách přijatých a nepřijatých uchazečů. Tak to vypadalo v pátek ráno 12. dubna na středních školách.

Přijímací zkoušky na střední školy 2024. Gymnázium J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích.Přijímací zkoušky na střední školy 2024. Gymnázium J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Na uchazeče čekaly písemky z matematiky a českého jazyka. Do Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích mířily sestry Eliška Anna a Amélie Sarah ze Soběslavi. Na otázku, zda je nervózní, reagovala Eliška Anna Novotná s úsměvem: „Ano, ale docela to ujde.“ „Docela jsem se učila,“ dodala Eliška Anna Novotná vzápětí s tím, že těžší pro ni asi bude matematika. „Matika určitě bude horší,“ konstatovala.

Do Budějovic i Tábora

„Přivezl nás taťka autem,“ řekla k dopravě do Českých Budějovic za sesterskou dvojici starší Amélie Sarah. Poslední část cesty ulicemi u gymnázia absolvovaly dívky s asistencí mapové aplikace v mobilním telefonu. K přípravě Amélie Sarah dodala, že si spíše jen opakovala. Za těžší část přijímaček považuje také matematiku. Další přihlášku má podanou na Gymnázium Česká v Českých Budějovicích. Elišku Annu čekají ještě v pondělí zkoušky na francouzském gymnáziu v Táboře.

Na Gymnázium Česká v Českých Budějovicích vloni přijímali na čtyřleté i osmileté gymnázium vždy 30 studentů. Ředitel školy Antonín Sekyrka porovnal, že na čtyřleté gymnázium podalo přihlášku loni 86 uchazečů, letos 227, na osmileté gymnázium loni 188, letos 302.

„Zájem o naši školu je opravdu každoročně vysoký, věřím, že je to především díky kvalitě vzdělávání a řadě  možností, které zde mohou žáci využívat: výuka v moderně vybavených laboratořích a dalších odborných učebnách, široké spektrum kroužků, které žáci po vyučování navštěvují apod. Jsme rádi, že zde řada žáků zůstává dobrovolně takzvaně ve škole po škole,“ sdělil Antonín Sekyrka a připomněl, že žáci školy dosahují významných úspěchů na regionální, republikové a někdy i evropské úrovni.

Na Gymnáziu Česká v Českých Budějovicích nabízejí studentům každoročně zajímavé programy, například Noc mladých vědců a umělců, vzdělávací program společnosti Microsoft, Jadernou maturitu ve spolupráci s ČEZ nebo atraktivní program TalentAkademie jihočeských nadějí se zaměřením na přírodní vědy, matematiku, multimédia, historii či například lékařskou vědu.

Přijímací zkoušky na střední školy 2024. Gymnázium J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích.Přijímací zkoušky na střední školy 2024. Gymnázium J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Převis uchazečů má tradičně i Gymnázium Jírovcova v Českých Budějovicích. Podle zástupkyně ředitele Lenky Kudrličkové bere letos na osmileté gymnázium 30 dětí a 30 také do čtyřletého studia. „Jednou za čtyři roky máme jen jednu třídu čtyřletého gymnázia, jinak dvě,“ dodala Lenka Kudrličková a připojila, že se to řídí odcházejícími třídami. Na osmileté gymnázium berou letos z těch, kteří mají školu na prvním místě ze tří přihlášek, zhruba každého druhého, na čtyřleté každého třetího.

Když se sečtou všechny přihlášky (školu jako 1., 2. i 3. volbu), mají jich letos na Gymnáziu J. V. Jirsíka podle ředitele Jaroslava Pustiny na sem set. Vedle jiného nárůstu administrativy to znamená hlavně počítání sedmi set průměrů z vysvědčení v 8. a pololetí 9. třídě. Do minulého roku to bylo součástí přihlášky. Letos už ne. Problém je i s tím, že někdo ofotí vysvědčení na kopírce, někdo v mobilu, ale Jaroslav Pustina chce tento aspekt hodnocení uchazečů zachovat. „Je to více práce. Ale je to pro uchazeče i motivační. Že i další organizace ocení jejich dosavadní práci,“ vysvětluje Jaroslav Pustina.

U přijímaček je mimo jiné možné žádat o zkoušku v matematice v ukrajinském a polském jazyku. A ukrajinští uchazeči mohou požádat o prominutí přijímacích zkoušek z češtiny, ale musejí absolvovat zkoušku před komisí. „Popisují obrázek, čtou text s porozuměním a vedou řízený rozhovor,“ popsal podobu zkoušky Jaroslav Pustina. A uchazeči musejí získat 8 bodů z celkových 15 a nikde nemít méně než dva body, aby dokázali, že jsou schopni absolvovat výuku v českém jazyce. Do tabulek jsou pak zařazeni podle umístění ze zkoušky z matematiky.

Přijímací zkoušky na střední školy 2024. Gymnázium J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích.Přijímací zkoušky na střední školy 2024. Gymnázium J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci letos podle ředitelky Lenky Vetýškové berou do čtyřletého studia 60 žáků a přihlášených uchazečů mají 154, u osmiletého gymnázia je na 30 míst 74 uchazečů. „U osmiletého gymnázia je to standardní počet uchazečů. Na čtyřleté je jich zhruba o 50 více než minulý rok,“ porovnala počty zájemců o studium Lenka Vetýšková a doplnila, že přijímací zkoušky budou na gymnáziu trvat i v pondělí, úterý a středu jako na jiných školách.

V pátek a pondělí jsou přijímačky na čtyřleté studium, v úterý a středu na víceletá gymnázia.