Velká zkouška nervů i vědomostí čekala v úterý 11. dubna na všechny, kteří se letos hlásí do čtyřletých maturitních oborů. Uchazeči o studium na gymnáziích, obchodních akademiích nebo průmyslovkách psali písemné testy.

Zájem tradičně u některých škol několikanásobně převyšuje počet přijímaných, jinde zase přibližně odpovídá volným místům. Převis poptávky se týká hlavně gymnázií. Na táborském Gymnáziu Pierra de Coubertina mají na čtyřletém oboru 60 míst a registrují 119 přihlášených. Podle ředitele školy Petra Nývlta zde budou ještě dělat přijímací zkoušky na šestileté a osmileté gymnázium. Šestileté je dvojjazyčné, čili matematika, dějepis nebo třeba fyzika se od třetího ročníku vyučují ve francouzštině. „Dvojjazyčná francouzská gymnázia jsou jen čtyři v republice,“ upozorňuje Petr Nývlt a dodává, že z Francie jsou také učebnice a výuka má trochu jinou podobu než podle českých osnov. Na šestileté gymnázium berou v Táboře 30 dětí a hlásí se 58, u osmiletého gymnázia se pak na 30 míst hlásí 109 dětí.

Do školy jen odpoledne

O osmiletý obor je největší zájem i v českobudějovickém Gymnáziu J. V. Jirsíka (GJVJ). Na třicet židlí mají 180 uchazečů. Podle ředitele Jaroslava Pustiny se v jednotlivých letech počty různí, ale průměr je 180 až 190 uchazečů. Vloni se hlásilo 157 dětí a rok předtím dokonce 227 dětí. Přijímačky na osmileté gymnázium se ale budou konat až za týden.

V úterý a ve středu v GJVJ napíše testy 204 zájemců o 60 míst na čtyřletém gymnáziu. Vynutilo si to i organizační změny. „Dopoledne byli všichni pryč. Jen maturanti psali ve 2. patře písemky z českého jazyka,“ připomněl Jaroslav Pustina v úterý, že už začaly také maturitní písemky. Do lavic se žáci gymnázia vrátili až po 12. hodině. Ve středu dopoledne je čeká filmové představení, aby byla budova volná na další testy. „V jiných letech jsem dával ředitelské volno,“ říká Jaroslav Pustina, ale nyní už ředitelská volna, kterých je jen pět dnů, čerpal v říjnu na doporučení hygieniků kvůli koronaviru.

Obchodní akademie nabízí větší naději

Pro tisíce mladých Jihočechů znamenal včerejšek první velký krok k maturitě. Na gymnáziích je několikanásobný převis poptávky nad nabídkou volných míst, ale třeba na odborných školách je naděje na přijetí větší. Na Obchodní akademii T. G. Masaryka v Jindřichově Hradci otevírají podle ředitele Josefa Jandy dvě třídy lycea a jednu obchodní akademie, celkem 90 míst. „Máme přes 130 přihlášek,“ říká Josef Janda s tím, že je to přibližně stejný počet jako v jiných letech. Třídy by se měly naplnit, i když záleží ještě na tom, kam si zájemci podali druhé přihlášky a jestli na obchodní akademii podají zápisové lístky. V obchodní akademii už zahájili i další písemné zkoušky, tentokrát maturitní. Český a cizí jazyk už maturanti absolvovali. „Příští týden mají praktickou část,“ dodává Josef Janda a připojuje, že potom čeká studenty svatý týden a následně státní část maturit.

Zkouška z dospělosti letos v akademii čeká 56 mladých lidí ze tří tříd. Zajímavostí je, že oproti dřívějším časům se zvýšil podíl hochů. Už to nejsou úplně bílé vrány na chodbách. „Chlapců je přibližně třetina,“ zmínil Josef Janda. Do školy dojíždějí žáci i ze sousedního kraje Vysočina, třeba z Pelhřimovska či okolí Kamenice nad Lipou.

Zhruba třetinová šance na přijetí je na čtyřleté obory na českobudějovickém Gymnáziu Česká. Podle zástupce ředitele Martina Štoudka se hlásí na všeobecné gymnázium 101 dětí na 30 míst a 97 zájemců na 30 míst ve sportovním gymnáziu. Na osmileté gymnázium přijde zkusit štěstí 170 uchazečů, berou 30 žáků. „Je tam drobný pokles,“ říká Martin Štoudek a míní, že je to způsobené jednak demografickou křivkou a jednak koronavirem. Ten zkomplikoval výuku v posledních letech, což poznamenalo i zájem o relativně náročné přijímačky.