Předchozí
1 z 13
Další

Jan Beran

Policista, praporčík z Obvodního oddělení Boršov nad Vltavou a českobudějovického Územního odboru, který se s nasazením vlastního života zasloužil o záchranu člověka. V dubnu 2021 si kolem osmé hodiny večer všimnul požáru chatky v obci Litvínovice. Protože zná místní poměry, věděl, kdo v chatce přebývá, a že je to člověk bez dolních končetin. Okamžitě zastavil, vběhnul dovnitř, kde uviděl nemohoucího muže. Vzal ho na záda a z nebezpečného místa vynesl. Poté se tam ještě vrátil znovu a informoval i dalšího obyvatele, který byl v druhé místnosti. Při svém profesionální jednání policista Jan Beran dokázal zachránit muži i jeho invalidní vozík a vynesl plynovou bombu. Svým jednáním tak zachránil lidský život a zároveň zabránil dalším případným hrozivým následkům.

Jan Beran.Jan Beran.Zdroj: Petr Zikmund

Tomáš Jiříček

Na 21. listopad roku 2019 určitě nezapomene. Právě tento den prováděl s automobilovým jeřábem práce na stanici Vimperk. Při návratu na svou domovskou stanici v Českých Budějovicích se vracel se svým kolegou. Před sjezdem do obce Husinec došlo na podvozku jeřábu k technické závadě na brzdové soustavě. „Zjistil jsem, že nefungují brzdy. Při průjezdu obcí jsem používal odlehčovací motorovou brzdu, protože provozní brzda rovněž nereagovala, a tak jsem se snažil brzdit parkovací brzdou, což bylo neúčinné. Projížděl jsem co nejbezpečněji, abych jeřáb udržel na silnici a pokusil jsem se zpomalit vyjetím do protisvahu u kostela. Tam se vozidla zastavilo, ale i přes sešlápnutý pedál se dalo zase do pohybu vzad dolů a bylo nutné ho zastavit. Vyhnul jsem se protijedoucímu automobilu a vyjel mimo vozovku vlevo do zeleného pásu a 28 tunové vozidlo zastavil,“ uvedl do protokolu Tomáš Jiříček. Svým naprosto profesionálním jednáním s nasazením vlastního života dokázal minimalizovat nebezpečí, zabránit značným materiálním škodám, a především škodám na zdraví či dokonce na životech spoluobčanů.

Tomáš Jiříček.Tomáš Jiříček.Zdroj: Petr Zikmund

2020 - Kamil Běhounek, Milan Pavel, Petr Ptáček, Marek Škoch

Četaři, vojáci z povolání, příslušníci 5. radiotechnické roty v Třebotovicích, kamarádi. Tito vojáci bez zaváhání přispěchali na pomoc pasažérům vozidla po vážné dopravní nehodě. Dne 18. srpna 2020 se kolem poledne vraceli ze služební cesty do posádky a mezi obcemi Hlinsko a Ždírec nad Doubravou uviděli v příkopu osobní auto převrácené na střechu. Okamžitě zastavili, zjistili zdravotní stav lidí v autě, označili místo nehody, a ještě před příjezdem integrovaného záchranného systému, který po vzájemné dohodě zavolal další projíždějící řidič, vyprostili z havarovaného vozidla dvě ženy, které tam byly zaklíněny. Žádná z nich naštěstí nebyla vážně zraněna, ale utrpěly šok a po příjezdu záchranářů byly předány do péče profesionálů.

Medaili  Za statečnost nemohl ze zdravotních důvodů osobně převzít voják z povolání Kamil Běhounek.

Milan Pavel

Milan Pavel.Milan Pavel.Zdroj: Petr Zikmund

Petr Ptáček

Petr Ptáček.Petr Ptáček.Zdroj: Petr Zikmund

Marek Škoch

Marek Škoch.Marek Škoch.Zdroj: Petr Zikmund

Jan Malík

Nadstrážmistr, příslušník Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje ze stanice Trhové Sviny. Prokázal vysokou odbornost, profesionalitu a obrovskou statečnost při záchraně dvou osob ze studny v Borovanech. Jednalo se o složitý zásah, kdy si majitel studny vytvořil smrtící koktejl z výparů barev, kterým se snažil natřít povrch studny, přičemž zároveň zvýšil teplotu halogenovým svítidlem. Teplem umocněné výpary vytvořily opar, přes který bylo špatně vidět na dno studny. Před povoláním jednotky se pokusil o záchranu syn majitele, který se rovněž omámil a nebyl schopen ze studny vylézt. Na dno sedmimetrové studny se spustil Jan Malík. Ve stísněných podmínkách jim uvázal prsní úvazek a za pomoci své jednotky, která lanem vytahovala osoby, vypomáhal korigováním směru. Za svůj mimořádný čin byl Jan Malík navržen na jednu z nejcennějších medailí HZS České republiky, a to za statečnost.

Jan Malík.Jan Malík.Zdroj: Petr Zikmund


MEDAILE ZA ZÁSLUHY - 2021

Lubomír Bureš

Ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje se celý život věnuje jediné profesi a dlouhá léta je její klíčovou osobností. Stojí za mnoha realizovanými projekty, ať už se jedná o nákupy mobilní požární techniky, výstavbu nových stanic či investic do modernizace komunikačních a informačních technologií. Zmiňme například vybudování krajského Operačního a informačního střediska HZS Jihočeského kraje včetně zavedení tísňové linky 112 či výstavbu několika nových budov na českobudějovické stanici. Své znalosti a zkušenosti uplatňuje i ve funkci řídícího důstojníka. Podílel se na vedení a koordinaci celé řady složitých či dlouhotrvajících zásahů. Aktivně zasahoval při řešení povodní, orkánů, vichřic, větrných smrští i pandemie covid -19. Důležitá je i jeho vysoká angažovanost při zpracování krizového a havarijního plánu v podmínkách kraje a v zabezpečení provedení opatření ochrany obyvatelstva. Plukovník Lubomír Bureš je jihočeským hasičům věrný po více než třicet let.

Lubomír Bureš.Lubomír Bureš.Zdroj: Petr Zikmund


Milan Čajdík

Profesionální voják, absolvent Vysoké vojenské školy technického a týlového zabezpečení v Žilině a postgraduálního studia na Vojenské akademii v Brně. Zastával významné funkce a působil také v zahraničních misích. Poprvé pod velením OSN v misi UNPROFOR byl členem týmu, který připravoval podmínky pro nasazení českého praporu do oblasti konfliktu v republice Srbská Krajina. Získané zkušenosti zúročil, když působil ve stejné oblasti jako vojenský pozorovatel s úkolem monitorovat dodržování příměří v zóně separace. Dále byl ještě nasazen v misích SFOR a IFOR. Po odchodu do výslužby nepřestal pro armádu aktivně pracovat – například jako krajský koordinátor péče o válečné veterány. Téměř nepřetržitě je v kontaktu s veterány 2. světové války i s těmi novodobými a stará se o to, aby se jim i po odchodu z aktivní služby dostalo náležité úcty, péče a důstojnosti. Je jedním ze zakládajících členů Československé obce legionářské a současně jejím předsedou. Pan Milan Čajdík je držitelem vojenského vyznamenání Záslužný kříž II. stupně, které mu v roce 2021 udělil ministr obrany.

Milan Čajdík.Milan Čajdík.Zdroj: Petr Zikmund


Libor Grubhoffer

Profesor, významná osobnost, vynikající odborník v oblasti molekulární a buněčné biologie, genetiky a virologie. V současné době je ředitelem významné českobudějovické vědecké instituce – Biologického centra Akademie věd České republiky. V minulosti působil, mimo jiné, jako děkan Přírodovědné fakulty a prorektor a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V roce 2015 byl zvolen řádným členem Učené společnosti ČR. V roce 2016 obdržel čestný doktorát Arizonské univerzity v Tucsonu ve Spojených státech amerických. V roce 2019 nahrál příspěvek pro projekt Paměť národa, sbírku pamětníků důležitých historických momentů 20. století. Je také dlouhodobě zapojen do širokého kulturního dění, paří k podporovatelům divadelního života i spolupráce vědeckých institucí s městem. Výrazně přispěl také k mezinárodnímu věhlasu vědeckého bádání na jihu Čech i k propagaci jihočeské metropole ve světě.

Libor Grubhoffer.Libor Grubhoffer.Zdroj: Petr Zikmund


Aleš Chrdle

Primář infekčního oddělení českobudějovické nemocnice. Lékař, který pomáhal úspěšně zvládnout pandemii COVID-19 a zachránil mnoho lidských životů. Koronavirová pandemie mu významně změnila profesní a částečně i osobní život. Poprvé se setkal s kovidem u čínského turisty, kterého na oddělení přivezli z Českého Krumlova. Řešilo se, jak ho diagnostikovat, izolovat a tak dále. Neznala se úmrtnost, nebo jak snadné je se nakazit. Vědělo se, že to je respirační onemocnění, na které je možné zemřít a není možné ho rozeznat od jiného. Začala velká nejistota a také šíření dezinformací, na které reagovala Výzva z první linie. „Pokud někdo ví, o čem mluví, tak jsme to my, zdravotníci. Zároveň ale přiznáváme, že s ohledem na tu složitou situaci stále nevíme všechno. To je třeba uznat. Pořád se učíme,“ uvedl Aleš Chrdle pro Mladou frontu Dnes.

Aleš Chrdle.Aleš Chrdle.Zdroj: Petr Zikmund


Jiří Pešek

Příslušníkem hasičského záchranného sboru je Jiří Pešek od roku 2008. K hasičům nastoupil jako technik operačního a informačního střediska, kde později působil jako vedoucí oddělení. Pozici ředitele českobudějovického územního odboru zastává od roku 2017. V rámci působení u profesionálního sboru se vždy aktivně zapojoval do různých činností. Důležitý je jeho podíl při řešení závažných mimořádných událostí a krizových situací, například při povodních, havárii skladu propan-butanu ve společnosti Tomegas, při výskytu ptačí chřipky i při řešení krizové situace spojené s pandemií covidu-19, a to nejen z pozice územního řídícího důstojníka, ale i jako člena štábu HZS Jihočeského kraje a současně také jako člena Krizového štábu ORP České Budějovice. Při své práci úzce spolupracuje se starosty měst a obcí ve svém hasebním obvodu a s vedením složek IZS. Svým osobním a aktivním přístupem motivuje podřízené k dosahování co nejlepších výsledků ve své oblasti. Vyzdvihnout je třeba jeho pracovitost, obětavost a lidský přístup. Obzvlášť dbá, aby hasiči měli vytvořeny optimální podmínky a materiálně - technické vybavení nejen při zásahu, ale také v přípravě.

Jan Pešek.Jiří Pešek.Zdroj: Petr Zikmund


Michal Šnorek

Předseda představenstva, generální ředitel českobudějovické Nemocnice, který se zasloužil o řešení pandemie covid-19 nejen v Českých Budějovicích a obcích s rozšířenou působností, ale v celém Jihočeském kraji. Dále za organizaci, výstavbu a provoz velkokapacitního očkovacího centra na Výstavišti, příkladnou a vynikající spolupráci v rámci krizového stavu. Očkovací centrum v pavilonu T1 fungovalo od ledna do konce září a jeho pracovníci aplikovali přes 186 tisíc dávek vakcín. Českobudějovické OČKO se tak stalo pátým nejvýkonnějším očkovacím centrem v České republice. Pro irozhlas ředitel Michal Šnorek uvedl, „V Jihočeském kraji jsme si zvykli postarat se sami o sebe, a to se nám díky skvělé spolupráci v rámci jihočeských nemocnic daří. Míru předvídatelnosti jednotlivých rozhodnutí a systematického přístupu centrálních orgánů včetně jednotnosti prezentovaných informací a s tím související mírou důvěry laické i odborné veřejnosti v řízení pandemie bych nerad komentoval, každý, nechť si udělá svůj názor.“

Michal Šnorek.Michal Šnorek.Zdroj: Petr Zikmund