Nyní má dvě možnosti, buď po prostudování vrátí spis státnímu zastupitelství k doplnění obžaloby, nebo nařídí hlavní líčení. To by mohlo začít už v řádu týdnů.

„Jedná se o rozhodnutí vrchního soudu. Můj právní názor byl takový, že hodnocení výpovědí bývalého primátora a současného přísedícího soudu Miroslava Tettera může být důvodem vzdání se věci kvůli možné podjatosti. Vrchní soud to vnímá jinak,"  zmínila soudkyně Smrčková.