Pro předškoláky je otevírají hned čtyři českobudějovické školy – obě na sídlišti Máj, ZŠ Baarova a již tradičně i Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. O tom, jak to v takové přípravce chodí a co všechno dětem může dát, mluví zástupkyně ředitele poslední jmenované školy Jitka Šulistová.

Kdo všechno může do přípravné třídy nastoupit?
Přípravná třída je určena pro děti od pěti let, tedy rok předtím, než začnou plnit povinnou školní docházku, pro děti, které dostanou odklad a někdy i pro ty s dodatečným odkladem školní docházky. Je to služba pro děti, které mají nějakou těžkost, se kterou by nemohly úspěšně zvládnout první třídu.

Co si pod takovými potížemi představit?
Nástup do školy je pro děti velice těžký. V dnešní době je první třída hodně náročná, děti toho musí mnoho zvládnout, tudíž se předpokládá, že když do první třídy nastupují, mají už nějaký základ, umí barvy, tvary, mají matematickou představivost, dobrou motoriku, základní hudební a výtvarné dovednosti, zvládají komunikaci, ale i sebeobsluhu. Do přípravné třídy by proto měly přijít děti, které některé z těchto věcí nezvládají, mají třeba logopedický problém, poruchu koncentrace, grafomotorické potíže či nezvládají sociální komunikaci.

Jak si s nimi přípravná třída poradí?
Každé dítě je pochopitelně jiné, u každého je i ta potíž jiná, proto  mají v přípravné třídě každé svůj individuální plán. Ten tvoří poradenské zařízení, které dítě vyšetřuje,  rodič a učitel . Pak se rozvíjí přesně to, co danému dítěti nejde a může tak všechno dohnat, než nastoupí do první třídy. Výhoda přípravné třídy je v tom, že je v ní malý počet dětí, pohybuje se od sedmi do patnácti. S nimi pracují dva speciální pedagogové, u nás dokonce žena a muž. Mužský element na ty malé děti funguje opravdu skvěle.

Předškolákům se ale věnují přece i učitelky ve školkách. Je v přístupu k dětem v přípravce velký rozdíl?
Proti mateřské škole je plusem malý počet dětí, také dva speciální pedagogové, kteří ví, co by dítě mělo v první třídě zvládnout, aby úspěšně prošlo. Výhodou je i to, že přípravná třída bývá na půdě základní školy, dítě se tak seznámí s prostorem a režimem školy. Vidí okolo sebe  už i straší děti, seznámí se s dalšími učiteli, naučí se chodit do školní jídelny a do družiny, tedy základní sociální dovednosti a vylepší svou komunikaci v tomto prostředí. Škola je už zkrátka kolem něj a ono se přestane tohoto prostředí bát.

Lze si takovou třídu představit jako místo, které je napůl školkou a napůl už i školou?
Naše přípravná třída je v budově odloučeného pracoviště na Husově ulici. Máme zde normální třídu a k tomu relaxační třídu. Děti jsou tak na hranici školky, kde si zdokonalují komunikační dovednosti, ale třeba si i hrají, a opravdové školy, kde už jsou lavice, židle, tabule… V podstatě se tak pomaličku propojuje prostředí školky se školou, děti nenápadně přejdou do nového systému, kde pozvolna začnou dodržovat školní režim, osvojí si potřebné vzorce chování,  postupně zvyšují pozornost, lépe se i naučí dodržovat pravidla kolektivu. Běžně tu chodí  k tabuli, pracují se sešity, knížkami a dalšími pomůckami, a to se pak ve škole nesmírně hodí.

Víte, jak se pak absolventům přípravky vede ve škole?
Většina dětí z naší přípravné třídy jde do běžné základní školy. Pak přicházejí rodiče, nebo je potkáváte na ulici a pochvalují si, jak to dětem ve škole jde, že jim přípravka moc pomohla odbourat strach, jsou si sami sebou jistější, naučily se komunikovat s učitelem, respektovat jeho pokyny a rozumět jim. Nebojí se ale ani zeptat. Oproti dětem, které školní prostředí neznají, mají náskok a mohou se pak snáz soustředit na učivo, kterého je  na malé děti opravdu hodně.

Zvyknou si u vás děti i na známky a vysvědčení?
V přípravce se neznámkuje, průběh předškolní přípravy je pravidelně písemně hodnocen pouze slovně, což je důležité sdělení pro rodiče . Děti do notýsků dostávají razítka, smajlíky, pochvaly, obrázky, kterým rozumí, v pololetí a na konci roku u nás dostávají  krásné diplomy, ale i jiné odměny.Důležité je, aby byl žák pořád chválený a zažíval pocit úspěchu. V přípravné třídě je vždycky úspěšný, protože se postupuje po krůčcích, které žáček zvládá, dostává pochvaly, nemusí se bát, že něco nezvládne, mezi ostatními spolužáky si nepřipadá nijak jinak.