Máte doma dítko, které má například doporučený odklad pro nástup do první třídy, hůře se soustředí, má opožděný tělesný rozvoj či má potíže s řečí?

Tak právě pro vás připravilo pracoviště českobudějovické Mateřské školy, Základní školy a Praktické Školy, Štítného 3 na pracovišti školy v Husově ulici tak zvanou přípravnou třídu. Jde o jakýsi mezistupeň mezi školkou a první třídou na základní škole. A je zadarmo.

„Přípravná třída základní školy je určená pro děti, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. O zařazení dítěte do této třídy rozhodnu já na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Děti pak budou po absolvování přípravné třídy lépe zvládat nástup do základní školy, minimalizuje se jejich školní neúspěšnost,“ popisuje školní novinku ředitelka školy Božena Coufalová.

Třída na polovic

V budově na Husově třídě už září novotou i učebna pro žáky přípravné třídy. Je pomyslně rozdělena na dvě půlky. Jedna z nich tak připomíná spíše školku, kde si děti hrají na kobercích. Druhá polovina pak už připomíná klasickou třídu, kde nechybí tabule a lavice.

„Ve třídě bude maximálně patnáct dětí a minimálně sedm. V případě, že by bylo zájemců více, tak budeme děti vybírat spolu s pedagogickou psychologickou poradnou a sociálními pracovníky z magistrátu města, že bychom vybrali ty, kde přípravná třída bude pro dítě nejpotřebnější,“ doplnila ředitelka školy.

I když rodiče do této třídy budou své ratolesti zapisovat až 24. a 25. března, tak už v těchto dnech se řada lidí o přípravné třídě na vedení školy informuje.

„Ano. Už se k nám chodí rodiče na tuto třídu ptát. Děti po absolvování přípravné třídy mohou nastoupit do základních škol v místě svého bydliště. Máme zkušenosti, že děti, které přípravnou třídu navštěvují, jsou pak na vstup do školy dobře připravené,“ dodala zástupkyně ředitelky Jitka Šulistová.

Školka stačí

Některým rodičům ale projekt nic zvláštního naopak tolik neříká.

„Podle mě je to v podstatě zbytečné, vždyť ve školce se už také děti připravují na školu. A hlavně dítě před příchodem do školy by nemělo tolik umět a znát, pak dítě škola nebaví. Naše holka proto půjde za rok do školky, to jí stačí,“ myslí si o přípravné třídě otec dvouleté Terezky Marek Šánovec.