Instalace drtiče vláknitých látek na čerpací stanici odpadních vod na Dlouhém mostě začne v září. „Chceme odstranit časté problémy s ucpáváním umělými vlákny, pocházejícími zejména z jednorázových vlhčených ubrousků. Drtič bude osazen v nátokovém kanálu," říká náměstek primátora Petr Holický.

"Součástí akce budou bourací práce, stavební úpravy v suterénní komoře, obnova kabelových tras, osazení nového rozvaděče a automatizovaného systému řízení s přenosem dat na dispečink provozovatele,“ dodává Petr Holický. Vlhčené ubrousky i utěrky jsou běžnou výbavou mnoha domácností a lidé je používají i několikrát denně.

"Po použití by se neměly splachovat, ale vhodit do odpadkových košů. V kanalizační síti ucpávají strojní zařízení, protože nejsou rozložitelné. Zablokovaná kanalizace kumuluje odpad v kanálech. Vlhčené utěrky totiž většinou obsahují jemná plastová vlákna, která jsou problémem nejen pro správce kanalizačních sítí, ale mohou se tak dostat i do vodních toků a způsobit potíže rybám a dalším živočichům," doplňuje náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že opravy ucpaných kanalizací i strojního zařízení jsou nákladné.

Čerpací stanice odpadních vod na Dlouhém mostě stojí na jednotné kanalizační síti jako tzv. podávací. Splaškové odpadní vody k ní tečou níže položenou stokou gravitačně, pomocí čerpadel jsou zvednuty a výše položenou stokou opět gravitačně odtékají na městskou ČOV. „Jsou tam tři ponorná kalová čerpadla, která se při přívalových deštích vlivem odpadních vod plné nečistot ucpávají, což má za následek jejich přehřátí a následné vypnutí. Při těchto výpadcích dochází k nedostatečnému přečerpávání odpadních vod, proto je nutné tomu zamezit,“ dodává náměstek primátora Petr Holický.

Zhotovitelem je společnost ENVI-PUR, s. r. o. a za osazení nového drtiče město zaplatí 4,5 milionu korun. Práce začnou v září a potrvají do listopadu 2020.