Jedním z příkladů jsou i duby na hrázích Vrbenských rybníků. „Rozhodování o starých stromech se často redukuje na dvě možnosti: kácet nebo nekácet. My se snažíme ukázat, že mezi zmíněnými možnostmi existuje pestrá škála dalších variant,“ říká Jiří Řehounek, který se v Calle věnuje ochraně přírody. Podle něj je možné zachránit i jen část stromů jako domov a úkryt pro vzácné druhy hmyzu, aniž by to ohrožovalo bezpečnost lidí.

Ekologové uvádějí jako dobrý příklad kompromisu příběh starých dubů v Přírodní rezervaci Vrbenské rybníky. Ve správním řízení Calla navrhla namísto pokácení biologicky cenných stromů jejich bezpečný ořez. Akci také později ve vlastní režii zorganizovala. „Je nutné zmínit vstřícnost společnosti Lesy a rybníky České Budějovice a dobrou spolupráci s oddělením ochrany přírody jihočeského Krajského úřadu. Podpořily návrh ořezu namísto původně zamýšleného kácení,“ uvedla Pavla Matějková z Cally, která zastupuje organizaci ve správních řízeních. „Je však nutné vysvětlovat význam starých i mrtvých stromů v krajině také laické veřejnosti,“ dodává Matějková. Dokonce i pařez ponechaný na místě kácení může být podle ekologů užitečný pro některé živočichy, včetně ohrožených druhů.

Calla vloni vyhlásila i fotografickou soutěž „Torza jsou krásná!“ Fotogalerie nejlepších snímků, které ukazují krásu a biologicky i krajinářský význam starých stromů a mrtvého dřeva je možné najít na webu Cally.