V pondělí 23. dubna 2018 se bude v jihočeské metropoli jednat o výstavbě dálnice D3 a D4. Zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) by měli starosty z regionu informovat třeba o přípravách stavby v úsecích Úsilné – Hodějovice a Hodějovice – Třebonín.

Počáteční práce už jsou v terénu jasně vidět několik měsíců, na celé trase se kácí nebo archeologové provádějí záchranný výzkum. Patnáctka účastníků výběrového řízení, mezi něž patří i zahraniční firmy, nyní ve druhém kole výběrového řízení také podává cenové nabídky, jak Deníku potvrdila Lenka Rezková z tiskového oddělení ministerstva dopravy.

Předpokládaná cena chystaných úseků dálnice u Českých Budějovic je dohromady asi 13 miliard korun. Podle dřívějšího vyjádření mluvčího ŘSD Jana Studeckého se pro trasu Úsilné – Hodějovice předpokládá cena 6,87 miliardy korun bez DPH, a pro úsek Hodějovice – Třebonín 5,95 miliardy korun bez DPH.

Sjezdy u Českých Budějovic by měly být Pohůrka a Roudné a na navazující trase se počítá s napojením silnic nižších tříd u Krasejovky a Dolního Třebonína. Dosud ale ŘSD chybí na akci kompletní stavební povolení.

Pro dálnici D3 na trase Úsilné – Hodějovice – Třebonín už se sice vybírá zhotovitel, ale stále se ještě jedná o stavební povolení na některé části. Kompletní dokument stále nemá Ředitelství silnic a dálnic ČR k dispozici. Přitom se má začít stavět ještě letos a hotovo má být do roku 2022.

Dálnice D3 v úseku mezi Borkem a Úsilným byla ve středu 27. září slavnostně uvedena do zkušebního provozu. Pro řidiče se otevírala odpoledne. Od Českých Budějovic se bude najíždět přes lišovskou silnici.
Teď Budějovice, v říjnu zkušebně Veselí - Bošilec

Podle Lenky Rezkové z tiskového oddělení ministerstva dopravy se administrativa rozdělila, protože jde o rozsáhlou akci. „Stavby jsou rozděleny na části, respektive soubory stavebních objektů, na které je o stavební povolení požádáno,“ říká Lenka Rezková a dodává, že na některé části dálnice v obou zmíněných úsecích již bylo povolení vydáno.

Jedním z důvodů rozdělení žádostí je také majetkoprávní vypořádání. „Je velice komplikované a časově náročné,“ zmínila Lenka Rezková k výkupům pozemků. U Českých Budějovic by tak zvlášť mělo být vydáno třeba stavební povolení na sjezd Pohůrka. Právě na Pohůrce se vedlo kvůli pozemkům i vyvlastňovací řízení.

Sjezd Pohůrka a jeho napojení na tunel, který povede pod Dobrovodskou stokou nemá jednoduché ani dopravní řešení. Například bude ze sjezdu do tunelu zasahovat připojovací a odbočovací pruh. Vzdálenost portálu tunelu od mimoúrovňové křižovatky je totiž příliš malá a napojení, které by ideálně odpovídalo normám, není možné. Ve zvlášť odůvodněných případech to ale české stavební normy nevylučují.

Podle Ondřeje Krátošky z tiskového odboru ministerstva vnitra je však navíc, aniž by to technická norma předepisovala, v každé z tunelových trub zřízen třetí, nouzový jízdní pruh. „A to v souladu se závěry bezpečnostního auditu,“ říká Ondřej Krátoška s tím, že audit byl zpracován roku 2013. „Úkolem auditora je vyhledat možná rizika projektu s ohledem na bezpečnost silničního provozu a navrhnout opatření, která by tato případná rizika eliminovala, nebo alespoň snižovala,“ přiblížil přípravu projektu Ondřej Krátoška. V tunelu by také měla řidiče přibrzdit nejvyšší povolená rychlost 80 kilometrů za hodiny.

Dnešní jednání v Českých Budějovicích, které povedou zástupci ŘSD se starosty a poslanci, by mělo napovědět nejen to, jak daleko jsou přípravy dálnice D3, ale také, jak se chystá trasa a stavba D4. Ministerstvo dopravy chce pro 32 kilometrů mezi Příbramí a Pískem uplatnit PPP projekt. To znamená, že by soukromník dálnici nejen postavil, ale nějaký čas i provozoval a stát by platil nájem.

Vloni přibylo dálnici D3 v jižních Čechách osm kilometrů. V září byl do zkušebního provozu uveden úsek o délce tři kilometry mezi Borkem a Úsilným (na snímku). V říjnu pak Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo zkušební provoz na úseku Veselí nad Lužnicí – Bošilec o délce pět kilometrů.

V Českých Budějovicích se letos promění několik křižovatek. Na snímku práce na křižovatce ulic Pekárenská - Jírovcova.
Budějovice změní křižovatku u nemocnice