Pro žáky základních škol ho zřídili vědci Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. „Práci s mladými lidmi,  studenty jsme se tu věnovali vždycky. Tentokrát jsme chtěli vybudovat atraktivní pracoviště pro děti, které jim přiblíží výsledky našeho bádání, obecně vědecký svět a přispěje k jejich vzdělávání," přiblížila manažerka projektu Olga Černá.

Vznikly tak dvě učebny. Jedna z nich je umístěna 
v prostorách Ústavu komplexních systémů na Zámku v Nových Hradech a zaměřuje se hlavně na představení 
a popularizaci výsledků zdejšího výzkumu. „Dětem, které už tu byly, se například hodně líbily pokusy se živým rakem. Samy si na něj mohly dát čidlo, měřily tep jeho srdce a porovnávaly to s vlastním tepem," řekla Olga Černá.

Na dalším stanovišti si malí zvědavci prohlédnou atraktivní masožravé rostliny. Dozví se o nich něco více a vyzkouší i 3D skenování a zobrazování procesů, které se dějí během lapání hmyzu.

„Jsou tam také moderní mikroskopy. Děti mají možnost s nimi pracovat a připravit si vlastní preparáty na pozorování," dodala Olga Černá. Na každém stanovišti se návštěvníkům věnují odborníci z fakulty.

Druhá učebna sídlí v bývalé novohradské lékárně. Zde najdou zájemci interaktivní výstavu, která přibližuje základní fyzikální principy. Žáci tu tak na praktických výukových pomůckách sami poznávají, jak funguje ponorka nebo rozeznávají tóny. Na obou místech zapisují své poznatky do pracovních listů, které je možné dále využít v běžné výuce ve škole.

Experimentální výukové pracoviště je určeno především žákům druhého stupně základních škol. Do Nových Hradů může přijet jakákoli třída se svým učitelem. Jako první  si vše vyzkoušely děti 
z místní školy. „Záleželo nám na tom, aby byly první. Moc se jim to líbilo. Máme dobré reakce od žáků i jejich učitelů," doplnila Olga Černá.

Pracovníci Fakulty rybářství a ochrany vod připravovali učebny od září loňského roku. Nyní chtějí ještě naslouchat připomínkám návštěvníků a jednotlivá stanoviště podle nich případně dále vylepšovat.

Experimentální výukové pracoviště by mělo být v Nových Hradech otevřeno dlouhodobě. Na projektu, který má oficiálně název Přírodní a technické vědy bez hranic, se podílelo i město. Poskytlo prostory v bývalé lékárně. „Máme zájem učebnu v lékárně otevřít také pro veřejnost. Je to vlastně interaktivní výstava, takže může být lákadlem například pro turisty," řekla Olga Černá.