Zvláštní zápisy pro děti uprchlíků z Ukrajiny se budou v Českých Budějovicích konat 7. a 8. června 2022 vždy od 14.00 do 18.00 hodin. „Budoucí prvňáčci se budou zapisovat v Základní škole Nová a předškoláci v Mateřské škole Jizerská. U obou zápisů bude přítomen tlumočník,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Chovanec s tím, že žádosti o přijetí budou vyplněny na místě, ale je samozřejmě možné přijít i s předvyplněnou žádostí. Uchazečům budou přidělena registrační čísla, pod kterými budou následně zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webu příslušné spádové školy. „Veškeré podrobnější informace, například žádost o odklad, formuláře, nebo kontakt na konkrétní lékařku pro vystavení potvrzení, jsou na webových stránkách města,“ dodává Tomáš Chovanec.

Velmi záslužnou a potřebnou pomoc maminkám a dětem, běžencům z válkou zmítané Ukrajiny, poskytuje také českobudějovická Mateřská škola Větrná. Vznikla tam adaptační skupina, která snaží o přirozenou integraci do českého kolektivu a je otevřena pro ukrajinské děti všeho věku s cílem, aby netrávily čas doma samy a dokázaly se rozptýlit a snad i časem zapomenout na prožité válečné události. Školka má letité zkušenosti se začleňováním dětí různých národností, protože ji už poměrně dlouho navštěvují i předškoláčci cizinců. K dispozici je tady i tlumočnice. „Odbourání jazykové bariéry u těch nejmladších bývá poměrně krátké. Jak známo, malé děti jsou „nasákavé jako houby“, informace rychle zpracovávají a dokážou se přirozeně začlenit mezi vrstevníky,“ říká náměstek primátora Tomáš Chovanec.

Nový model se osvědčil

Dobrým výsledkem fungování adaptační skupiny, kde mohou být i maminky, je, že se rodiny stabilizují, mají možnost spolu mluvit, sdílet své zážitky, což běžná mateřská škola neumožňuje. Tento model vychází co nejvíce vstříc psychologické, komunitní a adaptační podpoře. Dochází i k oslovování různých subjektů, které mají zájem se do pomoci uprchlíkům zapojit. Školka tak už pomohla několika ukrajinským maminkám najít práci, což je velmi důležité.

„Do budoucna bychom rádi tento, dnes už můžeme tvrdit osvědčený, model zavedli i v dalších městských školkách. Dovolím si ještě poděkovat paní ředitelce Kamile Finkové," dodal Tomáš Chovanec a připojil, že ředitelka školy je empatická a má velké zkušenosti v jednání s cizinci.

Své prostory poskytly z městských školských zařízení pro adaptační třídy ZŠ Máj II, ZŠ v Nové ulici a MŠ Větrná. Pro ukrajinské školáky všeho věku zde město České Budějovice zahájilo provizorní výuku. Od počátku ruského útoku na Ukrajinu už bylo do základních škol do běžných tříd rozmístěno několik stovek dětí, které uprchly z Ukrajiny. Adaptační třídy vznikly například v základní škole Máj II, jde o dvě třídy pro děti ve věku 7 až 15 let. „Každý den absolvují vlastní výuku, přičemž se postupně věnují také základům českého jazyka. Jeho snazšímu osvojování napomáhá i interakce s českými dětmi ve školní družině, mimoto jde i o určitou podobnost mezi jazyky. Cílem je zapojit ukrajinské děti do aktivit školy,“ popsal situaci Tomáš Chovanec.

Obdobná situace panuje i na ZŠ Nová. Zde fungují dokonce 3 třídy, kde se schází na 85 školáků, od nejmenších prvňáčků po 9. ročník. „Ve výuce působí také ukrajinská asistentka, která pomáhá překonávat jazykovou bariéru,“ upozorňuje náměstek primátora.

Vybavení bytů i vlajka

V Českých Budějovicích už uprchlíkům pomáhá také spolkové centrum zřízené s pomocí českobudějovických podniků v KD Slavie a rada města mimo jiné schválila také darovací smlouvu o poskytnutí daru pro uprchlíky z Ukrajiny mezi městem a společností Robert Bosch s.r.o. „Konkrétně se jedná o šest lednic, čtyři mikrovlnné trouby, čtyři pračky a varné konvice. Darovanými novými spotřebiči budou vybaveny městské byty, ve kterých našli uprchlíci přechodný azyl, komunitní centrum a také areál bývalé posilovny v sousedství plaveckého bazénu, kde bylo zřízeno dočasné nouzové přístřeší s kapacitou 36 lůžek,“ uvedl primátor Jiří Svoboda a zároveň firmě za tento dar poděkoval. Zastupitelstvo uvolnilo ve prospěch uprchlíků na počátku ukrajinské krize také finanční částky na přímou pomoc nebo pro organizaci Člověk v tísni.

Solidaritu s Ukrajinou českobudějovická radnice vyjádřila třeba i tím, že na radnici zavlála ukrajinská vlajka.