V rodišti slavného válečníka Jana Žižky v Trocnově na Českobudějovicku v úterý 12. května 2020 zástupci Jihočeského kraje představili projekt středověké vesničky, která by měla vzniknout do čtyř let.

Vesnička bude tvořena zemanským dvorcem, selským stavením a dalšími objekty. Podle Patrika Červáka, vedoucího odboru kultury a památkové péče krajského úřadu se má stavět podle dochovaných znalostí o tradičních pracovních postupech. Ke slovu tedy přijde tesařská širočina a zdění z kamene. Míchačky s betonem se na příjezdové silnici potkávat nebudou. Budoucí návštěvníci Archeoskanzenu Trocnov uvidí třeba otevřenou černou kuchyň nebo trámové stropy. „V první etapě se začne stavět zemanský dvorec, zcela by měl být dokončen do poloviny příštího roku,“ říká Patrik Červák o začátku akce.

Rekonstrukci Plavské ulice chystají Jihočeský kraj a České Budějovice.
Plavská zavírá až do Vánoc, řidiče čekají objížďky

Dodavatelem stavby bude společnost S-B s. r. o. ze Sedlčan, která vzešla z výběrového řízení. Výstavba třinácti objektů by měla stát 47 milionů korun s DPH. S vybavením pak pomůže evropská dotace.

Archeoskanzen bude sloužit nejen jako turistická atrakce, i když podle náměstka hejtmanky Pavla Hrocha se očekává díky novým stavbám zvýšení návštěvnosti areálu, který připomíná Jana Žižku. Významná bude i vzdělávací funkce skanzenu. Počítá se s tím, že třeba školákům představí život v době na počátku 15. století, tedy v době, kdy žil Jan Žižka. K vidění budou předměty denní potřeby, nábytek, zemědělské a řemeslné nástroje, zbraně či husitský vůz. Připravuje se také edukační program Středověký muzejní kufřík. Kufříky budou obsahovat repliky středověkých artefaktů z jednotlivých příhraničních regionů (kostýmy, keramické, dřevěné či skleněné předměty, hračky, zbraně). Vznik skanzenu je součástí mezinárodního projektu I-CULT, na který jsou navázány početné další aktivity.

Zasněžená květnová Kvilda.
OBRAZEM: Ledové muže Jihočeši pocítili. Noční mrazíky by už hrozit neměly

Autorem koncepce a odborných podkladů pro celek a objekty Archeoskanzenu Trocnov je architekt, vysokoškolský pedagog, pracovník státní památkové péče se zaměřením na lidovou architekturu, historické stavební konstrukce a typologii staveb, prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. Koncepci připravil v r. 2017 ve spolupráci s Ing. arch. Petrem Chotěborem, který pracuje v odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, kde se věnuje památkové péči v areálu Pražského hradu, spolupracuje na výzkumech, podílí se na zpracování sbírek i přípravách výstav a publikací. Kromě toho v posledních letech pracoval nebo se podílel na stavebně-historických průzkumech historických staveb, na terénních průzkumech tvrzí, dokumentacích kamenických značek nebo dokumentacích středověkých stavebních technologií.

Projektovou dokumentaci Archeoskanzenu Trocnov zpracoval Ing. arch. Petr Dostál z Ateliéru Dostál, který se zabývá rekonstrukcí historických staveb. Jejich projekty řeší mj. také transfery staveb pro expozice muzeí v přírodě, případně repliky výjimečných nedochovaných staveb. Ateliér také zpracovává stavebně historické hodnocení a standardní stavebně historické průzkumy vesnických staveb.

Projekt Archeoskanzenu Trocnov vychází ze schválené koncepce Jihočeského kraje a jeho zřizovaných organizací v oblasti kultury na roky 2015 – 2020. V rámci této koncepce byly schváleny směry rozvoje v návaznosti na investiční výstavbu plánovanou v souladu s rozvojem veřejné služby poskytované jednotlivými organizacemi.

Na stavbu a provoz Archeoskanzenu Trocnov je projektově navázáno mnoho doprovodných aktivit a výstupů. V areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova proběhl v roce 2018 a 2019 archeologický průzkum celého území vč. geofyzikálního, magnetometrického a palynologického výzkumu.

Návštěvník archeoskanzenu bude mít možnost se zde pobavit i vzdělat. Budou zde k dispozici např. tablety s virtuálním modelem archeoskanzenu a edukačním digitálním obsahem, dále fyzický interaktivní 3D model Archeoskanzenu Trocnov v měřítku 1:87, informační a interaktivní tabule. Připravují se také edukační brožury, pracovní listy nebo časosběrný filmový dokument.

Odběrové místo ve Strážném.
Nejen pendlery testují ve Strážném

V rámci realizace projektu I-CULT proběhlo v roce 2019 v Areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova již několik doprovodných akcí pro širokou veřejnost, které se zaměřily na stavební techniky a řemesla ve středověku (např. kamenictví, stavba keramické pece, středověké hrnčířství, vypalování keramiky, tavba železa, zpracování dřeva apod.) Rok 2019 byl také ve znamení různých specializovaných workshopů.

Projekt I-CULT zahrnuje osm projektových partnerů z ČR a Dolního Rakouska. Jihočeský kraj zde vystupuje jako vedoucí partner. Tato příhraniční spolupráce je navázána na odbornou práci v několika platformách napříč příhraničními regiony.