Zájemci se musí přihlásit 
do čtvrtka do 16 hodin v Salesiánském středisku mládeže. Hrají smíšená družstva nejvýše s jedním registrovaným volejbalistou. Začátek je v sobotu v 9 hodin.