Jak přiblížila ředitelka prachatického Domova seniorů Mistra Křišťana Hana Vojtová, opatřeními se musí řídit zaměstnanci i rodinní příslušníci. „Také návštěvy je musí respektovat a nosit při návštěvách roušky. Co se týká počtu osob, dodržujeme opatření, zároveň se snažíme postupovat individuálně,“ přiblížila s tím, že situaci si nikdo nevybral. „Pokud chceme chránit zranitelnou skupinu obyvatel, tak se podmínkám snažíme přizpůsobit – tedy nejen personál, ale také uživatelé služeb,“ dodala.

Nové multifunkční hřiště v areálu SK Pedagog.
Sportovní klub Pedagog slavnostně otevřel zbrusu nové multifunkční hřiště

PLATÍ VÝJIMKY

Výjimky se týkají jen v případě zvláštního zřetele, když například navštěvující osoba potřebuje oporu či doprovod. Omezení na dvě přítomné osoby se také nevztahuje návštěvy u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Každá osoba, která vstupuje do zařízení, je navíc dotazována na symptomy onemocnění covid-19. Většinou formou dotazníku. Jak uvedl ředitel jindřichohradeckého centra sociálních služeb Jiří Blížil, klienti s těmito pravidly problém nemají. „Návštěvy někdy ano, ale snažíme se je vyřešit ke spokojenosti obou stran. Jako příklad mohu uvést, že pokud jde stejná osoba na návštěvu vícekrát za den, vyplňujeme s ní dotazník pouze jednou,“ popsal benevolenci.

Dle jeho slov to není běžná situace, ale vzhledem k tomu, že restrikce nařídil státní orgán, je třeba je respektovat. „Pro klienty to z naší zkušenosti snesitelné je, nakolik je to snesitelné pro návštěvy, si netroufám hodnotit. Obecně mohu říct, že pro každého by bylo lepší, kdyby vše bylo jako před pandemií koronaviru,“ míní Jiří Blížil.

Šestý ročník cyklozávodu Zrezlá šlapka v Týně nad Vltavou.
OBRAZEM: Zrezlé šlapky projely Vltavotýnskem

MOHOU BÝT PŘÍSNĚJŠÍ

Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Kryštofa Berky, si v praxi domovy mohou opatření ještě upravit. „V kompetenci každého zařízení je takové podmínky ještě zpřísnit, a to na základě místní epidemiologické situace,“ upřesnil s tím, že další opatření se mohou lišit region od regionu.

Účelem stávajících protiepidemických opatření je dle jeho vyjádření snížit počet cizích osob tzv. potenciálních zdrojů nákazy v místech, kde se vyskytují rizikové skupiny pacientů. „A to tak, aby jich tam ve stejnou dobu nebylo příliš a bylo možné dodržovat rozestupy (s výjimkou blízkých osob). To je jedna ze základních forem prevence. Cílem těchto pravidel je ochrana nejzranitelnějších skupin obyvatel,“ upozornil na hlavní důvod omezení.

Parkoviště v Nových Hradech na náměstí bývá zvlášť v zimních měsících přeplněné. To by se mělo změnit.
Na náměstí v Nových Hradech zamezili garážování

ROUŠKU S SEBOU

Celorepublikově platí, že návštěva u pacienta zdravotnického zařízení lůžkové péče nebo u klienta vybraných zařízení sociálních služeb jako jsou týdenní stacionáře, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, je možná ve stejný čas v maximálním počtu dvou osob. „Zároveň je nutné vybavit se rouškou,“ dodal Kryštof Berka.

Pokud je to možné, návštěvy se mají uskutečňovat ve venkovních prostorách, na zahradě či terase, jednolůžkových pokojích či místnosti pro tento účel vyčleněné.

KAŽDÁ NÁVŠTĚVA SE MUSÍ ZAPSAT

Ve všech sociálních službách v pobytové formě podle Jitky Luňáčkové z Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích musí návštěvy striktně dodržovat pravidla daná ministerstvem zdravotnictví. "Platí tedy mimo jiné, že každý návštěvník se musí při návštěvě identifikovat, uvést na sebe kontakt, informovat o svém momentálním zdravotním stavu. V praxi jednotlivých sociálních služeb rovněž platí, že ve stejném čase je možné připustit u navštíveného klienta přítomnost nejvýše dvou osob, pracovníci rovněž snižují riziko použitím paravánů či zástěn na pokojích, omezují čas strávený u klienta pro návštěvy do dvaceti minut a tak podobně," vysvětlila.

Tato opatření jsou dle jejích slov celoplošná a všechny pobytové sociální služby jsou povinny postupovat v souladu s tímto mimořádnými opatřeními. "Podle našich informací je toto opatření v praxi skutečně důsledně dodržováno," uzavřela Jitka Luňáčková.