Zřejmě až do chvíle, než se do Kulturního domu Slavie pustí stavbaři se sbíječkami, aby ji uvnitř zásadně proměnili a zvenčí přidali novou prosklenou část, potrvají spory o to, jestli je vhodná nachystaná rekonstrukce. Připravilo ji minulé vedení českobudějovické radnice. Současné vedení města by mělo akci zahájit do června, aby bylo reálné, že se podaří dodržet termíny, které je nutné splnit kvůli dotaci ve výši 177 milionů korun.

Stavební část rekonstrukce má vyjít na 497 milionů korun bez DPH. Výsledkem má být modernizace budovy a navýšení jejích kapacit. Pod petici, která současnou podobu přestavby odmítá, už se ale shromáždilo na tři tisíce podpisů. Jejich shromažďování bude pokračovat do 12. května. Autoři petice se stále nevzdávají možnosti, že bude celý projekt přehodnocen. Mimo jiné podle nich má být z veřejných peněz podpořena přestavba, která je z pohledu některých historiků necitlivá a špatně připravená.

Slavii na historických snímcích si mohli zájemci prohlédnout  při akci Srdce bijí pro Slavii.
Fotky u Slavie ukázaly někdejší taneční a ještě starší výstavu skla i šatů

Vzkazy na letácích

V elektronické verzi petice na webu petice.com lidé nechávají i vzkazy. Ty se spolu s letáky objevují vyvěšené i na některých místech ve městě. „Cílem petice je ukázat vedení města, že osud domu není veřejnosti lhostejný," říká za petiční výbor Šárka Kosová. Organizátoři protestu chtějí přimět vedení města, aby ustoupilo od projektu, který kritici považují za příliš drahý a vůči památkově chráněnému objektu za devastační.

Komentáře:

„Podepisuji, protože předraženou rekonstrukcí vznikne velice těžko využitelný, minimalistický kulturní sál na místo velkorysého, multifunkčního kulturního domu na zelené louce, který by odpovídal požadavkům 21. století a na který čeká krajské město již řadu desetiletí. Bude stržena zánovní střecha budovy i s trámovou konstrukcí. Zcela vybourán bude velký sál i s unikátní tělocvičnou, která se pod ním nachází. Na historickou budovu bude zavěšen skleněný objekt, který bude sloužit jako nové, zcela prosklené jeviště. Takové nikde nenajdete, ale to není náhoda. I sebemenší průnik denního světla působí velice rušivě pro konání divadelního nebo hudebního představení..Umělci se ale o to více zapotí v prostředí skleníku." M. H.

"Banální devastační přestavba nejen dehonestuje významné dílo slavného architekta Ignáce Ullmanna a po architektonické stránce zasahuje samou podstatu a charakter reprezentativní stavby, ale také pohrdá smyslem udílení statusu kulturní památky takto hodnotným objektům. Je to velká kulturní ostuda Statutárního města České Budějovice, kandidáta na titul Evropského hlavního města kultury 2028, a naprosté selhání odborné organizace památkové péče a výkonných orgánů památkové péče v Českých Budějovicích…" J. S.

"KD Slávie je kulturní památka. Nepodporuji ničení památek. Miluji Slávii." L. V.

"Objekt si zaslouží rekonstrukci, která nebude v rozporu se zachováním stávajících hodnot kulturních památek. To co se chystá, vypadá na obvyklý finanční i morální tunel našich takzvaných elit, jejichž blaho je naší bídou." L. K.

"Kdo nechce aby naši pokračovatelé znali svoji historii, ten může zdevastovat a tím pádem popřít opravdu cokoliv. Je to smutné a nezbývá než doufat, že k tomuto otřesnému ignorantství nedojde." V. M.

"Nechci bourat trvalé hodnoty, ničit, co je lidem svaté. Mysleme na duši národa, lidí, kteří zde žijí a také na to, s čím se během dlouhých let sžili." J. J.

"Jsme kulturní národ!?" V. J.

"Považuji za nutné objektivně prověřit záměr přestavby a zajistit, aby památka nebyla žádným způsobem poškozena.! J. M.

"Ten kdo to schválil, NENÍ BUDĚJČÁK..…" D. P.

"Chránit historické budovy je přeci naše povinnost !" A. K.

Slavie je spolkovým domem, který v jihočeské metropoli slouží pro koncerty, taneční zábavy, ale i výstavy a burzy nebo výuku cizím jazykům, hudbě či sportu. Právě tělocvična, vzácně zachovalá s řadou dřevěných prvků z doby vzniku stavby před 150 lety, je předmětem největších snah o změnu projektu velké rekonstrukce. „V důsledku nedostatečných odborných podkladů je ohrožena existence unikátní disposiční jednotky prostoru tělocvičny a její cenné dřevěné konstrukce. Dle dostupných informací se jedná o nejstarší dochovanou turnerskou tělocvičnu v českých zemích,“ uvedl už dříve pro Deník Václav Girsa, prezident Českého národního komitétu ICOMOS (národního poradního orgánu organizace UNESCO).

V soutěžním dialogu na rekonstrukci Slavie zvítězili architekti ateliéru Chaix&Morel et Associés, kteří navrhli přetočení hlavního sálu o 90 stupňů.
Kritici dostavby budějovické Slavie nechtějí, aby dostala dotaci od ministerstva

Zvýšení kapacity

Budova Slavie dodnes podle Václava Girsy nevykazuje zásadní problémy stavebně technického rázu. Městem plánovaný projekt přestavby ale počítá s přístavbou a výraznou změnou vnitřního uspořádání, mimo jiné kvůli zvýšení kapacity. Změnit se má i nejbližší okolí objektu. A projekt je výsledkem architektonické soutěže. Také proto je vedením města hájen.

„Moderní přístavbou dojde k propojení Slavie s okolím směrem do města, ale i k řece Malši, a od toho si samozřejmě slibujeme celkové oživení nábřeží. Rekonstrukce a přístavby do původně zamýšleného objemu se tak bývalý Německý spolkový dům dočká po více než 150 letech," uvedl při hodnocení architektonické soutěže tehdejší náměstek primátora Juraj Thoma za bývalou koalici.

Kulturní dům Slavie v Českých Budějovicích.
Cena za obnovu Slavie roste, část opozice by raději ušetřila

Slavie v poslední době prodělala jen několik menších oprav. Nyní se má například původní krov budovy nahradit novým s kovovou nosnou konstrukcí. Nová podoba počítá s dostavbou budovy směrem k Jihočeskému muzeu, čímž vznikne více prostoru pro hlavní sál, jehož kapacita má být 235 diváků na sezení a 116 na balkoně. Maximální kapacita míst na stání je 535 lidí a 135 na balkoně.

Dotace z ministerstva

S úhradou nákladů má městu pomoci dotace přislíbená ve výši 177 milionů korun ministerstvem kultury. Musí se ale začít stavět zhruba v květnu nebo červnu. Kdyby dotace kvůli zpoždění stavby propadla, chtělo si ji město pojistit ve smlouvě se stavebníkem. Měl se zavázat, že když dojde ke zdržení, radnici uhradí 177 milionů ze svého. A podle vyjádření ministerstva kultury byl celý projekt pečlivě přezkoumán při hodnocení žádosti a vyhodnocen jako kvalitně připravený. I současný náměstek primátora Petr Maroš upozorňuje, že stavba má všechna potřebná povolení. A protože je připravena podle výsledku architektonické soutěže, nelze projekt upravovat, jedině by se musela celá akce zastavit.

V soutěžním dialogu na rekonstrukci Slavie zvítězili architekti ateliéru Chaix & Morel et Associés, kteří navrhli přetočení hlavního sálu o 90 stupňů.
Budějovická Slavie ukrývá unikátní tělocvičnu, přestavba ji může zničit

Zvlášť bylo vypsáno výběrové řízení na audiovizuální a gastronomické vybavení.