Výrobu elektřiny by měl blok Jaderné elektrárny Temelín obnovit v závěru srpna. Díky novým nízkotlakým dílům bude po této odstávce turbogenerátor temelínské „jedničky" o dvě procenta výkonnější. Stejná modernizace se uskuteční na druhém temelínském bloku příští rok.

Snižování výkonu prvního bloku zahájil provozní personál v pátek minulého týdne přesně v 18 hodin a ve 21 hodin odpojil turbogenerátor od rozvodné sítě. Vlastní odstávka pak začala v poslední červnovou sobotu vychlazováním provozních systémů. Její harmonogram obsahuje přes deset tisíc činností.

Jsou mezi nimi pravidelně opakující se práce jako například kontrola a výměna paliva, přesun dvou obalových souborů s použitým palivem z bazénu vedle reaktoru do skladu použitého paliva nebo kontroly bezpečnostních systémů.

Novinkou naopak bude výměna tří nízkotlakých dílů turbíny a náhrada stávající nízkotlaké olejové regulace turbíny za novou vysokotlakou. Díky tomu tak první blok zvýší výkon ze současných 1056 MWe na 1078 MWe, aniž by spotřeboval více paliva.
Celá modernizace je o efektivnějším provozu, tedy lepším využití stávajícího množství páry, která proudí na lopatky turbíny.

Stejně jako v případě druhého bloku, tak i u prvního dojde k napojení seizmicky odolného dieselgenerátoru na stávající systémy bloku. Tím bude mít elektrárna pro oba bloky k dispozici hned jedenáct způsobů elektrického napájení.

V závěru odstávky je v plánu třídenní zkouška obou dieselgenerátorů s dodávkou elektřiny do energetické sítě. Tím bude ukončeno jedno z důležitých opatření přijatých na základě zátěžových testů Evropské unie.

Další z premiérových zkoušek už mají energetici za sebou. V sobotu si poprvé ověřili, že vodní elektrárna Orlík je schopna dodat elektřinu pro bezpečností systémy elektrárny Temelín v případě blackoutu.

Na realizaci prací během odstávky se bude podílet více jak 600 pracovníků z padesáti dodavatelských firem a téměř 400 pracovníků ČEZ. Na druhém bloku se letos konala pravidelná odstávka pro výměnu paliva od 26.4. do 13.6. a trvala necelých 49 dní.