ÚZSVM nabyl zděný domek v zahrádkářské kolonii na Račině v Týně z rozsáhlé odúmrti.

Před prodejem musel úřad zařídit vyrovnání zástavních práv a exekučního příkazu.

„Úřad zajistil také vyklizení domku a jeho okolí, poté byly nemovitosti nabídnuty k prodeji na stránkách www.nabidkamajetku.cz formou elektronické aukce s vyvolávací cenou 890 tisíc korun,“ uvedl ÚZSVM na webu. Tři aktivní účastníci učinili 25 příhozů, nového majitele určila nejvyšší nabídka v hodnotě 1 002 000 korun.