Na návrh vědecké rady Vysokého učení technického v Brně v oboru Ekonomika a management mu jej udělil
prezident Miloš Zeman. Jmenovací dekret převzal 18. prosince od Roberta Plagy, ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

„Pro mne to znamená završení jedné dílčí etapy profesního života, který tím samozřejmě nekončí. Naopak, plně si uvědomuji svůj závazek vůči naší vysoké škole a kolegům. Chci se zde ještě víc zaměřit na podporu mladších a začínajících akademických pracovníků,“ říká profesor Marek Vochozka. Pracovně se zabývá využitím umělé inteligence v podnikové ekonomice a podnikových financích, v níž vidí nástroj k optimalizaci podnikových procesů, zefektivnění chodu podniku a eliminaci podnikatelských rizik.


„Na konci roku 2020 bych chtěl svému nástupci předávat ve všech oblastech silnou univerzitu respektovanou doma i v zahraničí," uvedl Marek Vochozka, jenž v čele VŠTE stojí od konce března 2009, kdy ho Akademický senát pověřil vedením školy místo odvolaného rektora. V prosinci 2012 byl prezidentem Václavem Klausem jmenován řádným rektorem. Druhé funkční období začal v lednu 2017 a mandát mu skončí 31. prosince příštího roku.