Jako možná překážka se nyní jeví stanovisko ministerstva vnitra ke dvěma nestandardním prvkům v plánované trase dálnice. „Problém vidí jednak v nedostatečné vzdálenosti mezi jednotlivými sjezdy, jednak v tom, že potřebné parametry nesplňuje výjezd z tunelu Pohůrka. V jeho případě by souhlasilo s udělením výjimky, ale jen za předpokladu, že ubude sjezdů, nebudovaly by se tedy sjezdy Hlinsko a Hodějovice, ale jen sjezdy Úsilné, Pohůrka a Roudné," tlumočí schůdnou variantu náměstek primátora Tomáš Bouzek.

Kvůli možné změně se ale zastavilo projektování a není vyloučeno, že bude potřeba i nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Tomáš Bouzek se netají podezřením, že rozdílná stanoviska ministerstva pro již pravomocné územní rozhodnutí a nynější stavební řízení může být úhybným manévrem. Proto také rada města požaduje písemnou zprávu, ke které se následně vyjádří.