„Snažili jsme se formou interaktivní hry děti naučit, co to znamená obchod s lidmi a jaká jsou rizika odpovídání na inzeráty na brigády. Začlenili jsme i pohlavně přenosné choroby a AIDS, kdy jsme dětem, možná poprvé, ukázali, co to je prezervativ a jak se s ním zachází,“ popsala Zdeňka Čurdová ze Zdravotně sociální fakulty (ZSF) Jihočeské univerzity. Seminář prevence proti zneužívání uspořádala ZSF pro děti z dětského domova v Boršově nad Vltavou a ZŠ praktické v Č. Budějovicích.


Finanční podporu, která se pohybovala kolem pěti tisíc korun, získalo sedm projektů jihočeských neziskových organizací a škol.


„Projekty byly menší rozsahem, ale velké svým dopadem, protože zapojily děti a mládež do veřejně prospěšných projektů. Naším cílem bylo mladým lidem ukázat, že by se měli zajímat o to, co se děje v jejich bezprostředním okolí, a že Evropská unie takové projekty podporuje,“ vysvětlila Lenka Housková z Evropského informačního střediska Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje, které podporu zaštítilo.