Hezčí park bez náletových dřevin, bezpečnější mosty, nové lavičky. Terčino údolí, hojně navštěvovaná přírodní památkau Nových Hradů, dostává novou tvář. Na jaře se tady třeba pustili do prořezávání „náletů“, pryč je i nebezpečně nakloněný strom.

Na letošní sezonu je v Terčině údolí v plánu úprava mostů, které jsou majetkem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Zástupce agentury Libor Weiter upřesnil, že je třeba nově přespárovat opěrné zdi, tzv. nakonzervovat ocelové nosníky a osadit novou dřevěnou konstrukci. „Její tvar bude mírně upraven podle nejnovějších poznatků památkářů,“ řekl Libor Weiter.

Doplnil, že postupně mizí křoviny, kterými park v posledních desetiletích zarostl. Zrevitalizované jsou tři rybníky na území parku, nově byly vybudovány mosty tak, aby jejich vzhled odpovídal historickému. „Postupně se otevírají některé historické průhledy v rámci parku,“ přiblížil Libor Weiter.

Podle něho se počáteční investice při obnově parku pohybovaly v řádech milionů korun. Základní běžná roční údržba vyjde z této strany přibližně na 300 tisíc korun.

Na proměně údolí se už pět let podílejí i brigádníci z Okrašlovacího spolku pro Terčino údolí. Na starost mají i údržbu laviček. Předseda spolku Michal Jarolímek sdělil, že brigádníci rozvezli lavičky, z nichž některé byly hrazeny z darů ze sbírky. „Teď spolek není tolik aktivní jako třeba před třemi lety,“ zhodnotil.

U ikonického vodopádu v Terčině údolí se točila část seriálu Já, Mattoni. Vyhledávaná přírodní památka nedaleko Nových Hradů zlákala i další filmaře. Vznikly tu třeba záběry pro film Ať žijí rytíři i některé pohádky. Teď se sem se štábem chystá režisér Zdeněk Troška, jak prozradil starosta Nových Hradů Vladimír Hokr. Přírodní památka kromě filmařů láká především turisty. Ti mohou pozorovat postupnou proměnu tohoto místa, kam většina lidí míří z parkoviště v osadě Údolí u Nových Hradů.

Díky nadšení dobrovolníků z místního okrašlovacího spolku se sem vrátily lavičky, pomáhají i členové dalších organizací. Z rozlehlého parku tak mizí náletové dřeviny. A plánovaná úprava mostů pomůže k tomu, aby Terčino údolí vypadalo podobně jako před staletími.

Mosty jsou majetkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Zástupce agentury Libor Weiter upřesnil, že kromě dalších úprav je v plánu osazení nové dřevěné konstrukce na mosty. „Její tvar bude oproti současnému stavu mírně upraven podle nejnovějších poznatků památkářů,“ řekl Libor Weiter.

Terčino údolí láká k procházkám v zimě, kdy sem lidé míří za zamrzlým vodopádem nebo sáňkovat a lyžovat na tzv. Švýcaráku, i teď na jaře. „Pamatuji Terčino údolí před 15 lety, kdy to tu bylo samé houští, a teď, kdy jsou tu příjemné procházky. Vím, že u vodopádu to bylo hodně zarostlé. Před pár lety tam budovali odvodňovací kanál,“ vyprávěla maminka s kočárem, která zrovna šla procházkou z údolí přes náměstí v Nových Hradech.

Údržbu památky ztěžuje fakt, že zdejší pozemky vlastní mnoho majitelů. Například vodopád patří Novým Hradům. Podle starosty Vladimíra Hokra do něho i dalších částí parku město každoročně investuje. „Každý tam má kus majetku, majitelů je zde hodně. Louky vlastní Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, skauti mají nahoře Švýcarskou chatu, my tam máme hlavní cestu a další pozemky,“ vyjmenoval. Do údržby se zapojuje například i Sbor dobrovolných hasičů Údolí u Nových Hradů.

Starosta zmínil i Povodí Vltavy, které v Terčině údolí čistí koryto řeky Stropnice. O své lesní pozemky se zde starají Lesy České republiky, obec Horní Stropnice a město Nové Hrady. „Spolupráce se spolky, agenturou i dalšími vlastníky je dnes výrazně lepší než dříve,“ ocenil Vladimír Hokr, že údržba památky je nyní snazší.

Infobox: Národní přírodní památka Terčino údolí byla vyhlášena v roce 1949. Celé území je vklíněno mezi Novohradské hory a Třeboňskou pánev na jihozápadním okraji města Nové Hrady. Rozpětí nadmořských výšek je 490 až 550 mrtrů. Půvabné místo navštěvují i filmoví tvůrci.