Setkání absolventů pořádá Zemědělská fakulta JU jednou ročně již 18 let. Akce se koná vždy na konci srpna. Na setkání jsou univerzita podle své mluvčí Dagmar Dvořákové zve všechny absolventy fakulty bez rozdílu roku zakončení studia. „Je to jedinečná možnost, kdy se mohou najednou setkat mladší a starší spolužáci,“ podotkla Dagmar Dvořáková.

Letošní setkání bylo výjimečné především pro absolventy, kteří tento rok slaví padesát let od absolutoria, tedy pro ty, kteří svá studia zakončili v roce 1967. Při této příležitosti pro ně fakulta připravila slavnostní „zlatou promoci“. V průběhu ní předali zástupci fakulty „zlatým“ absolventům pamětní listy. Absolventi se oblékli do talárů, zazněla i studentská píseň Gaudeamus igitur.

Je to v pořadí třetí „zlatá promoce“, kterou fakulta slaví, tedy jde o třetí nejstarší absolventský ročník v historii fakulty. Ta byla založena v roce 1960. Na promoci po padesáti letech se chystala více než čtyřicítka absolventů z roku 1967.

Zemědělská fakulta JU byla založena v roce 1960 jako jedna z fakult Vysoké školy zemědělské v Praze. Nesla tehdy název Provozně ekonomická fakulta v Českých Budějovicích. V roce 1985 se fakulta přejmenovala na Agronomickou fakultu v Českých Budějovicích, stále však patřila pod Vysokou školu zemědělskou v Praze. Změna nastala v roce 1991, kdy byla založena Jihočeská univerzita a Zemědělská fakulta se stala jednou z jejích zakládajících fakult.

Za dobu své činnosti ZF JU doznala mnoha změn, mimo jiné rozšířila nabídku svých oborů i svého zázemí. Rozšířila taktéž spolupráci s českými i zahraničními partnery i portfolio své vědecké práce. V současné době fakulta nabízí 9 bakalářských, 10 magisterských a 9 doktorských oborů, které lze studovat v prezenční a kombinované formě studia. Aktuálně fakultu navštěvuje téměř tisíc pět set studentů.