„Povodně v roce 2002 byly tak mimořádné, že se přesné propočty průtoků nedaly dělat. Byly to jen odhady," říká o podkladech pro projekty Pavel Kolář a připojuje, že teprve povodeň v roce 2013 umožnila zpřesnit vstupní data.

Pavel Kolář k tomu připomíná, že v roce 2013 se v Havlíčkově kolonii voda vešla do koryta řeky a nevystoupila z něj.

close Pytle u zastávky. V roce 2013 se připravovali obyvatelé Havlíčkovy kolonie na další povodeň. Vlny se ale zastavily před nynější autobusovou zastávkou poblíž dětského hřiště, podobně jako v 50. letech minulého století. zoom_in

Velkou vodu sledovala s otcem

Celý život bydlí v Havlíčkově kolonii Marie Peštová. Také ona se přišla podívat na poslední jednání zastupitelstva. Sama pamatuje vodu v domech jen při povodních v roce 2002. Ze starých fotografií pak ví, že voda do ulic vtrhla ještě při povodni ve 20. letech minulého století.

Na neckách

„Bylo to někdy ve 20. letech 20. století. To tam lidi plavali. Měli jsme doma staré fotografie. Děda měl naproti našemu domu pekárnu a na těch snímcích byli lidé na neckách, jak plují mezi domy," připomíná Marie Peštová.

Další velká voda pak přišla v 50. letech. „Co já pamatuji, velká povodeň byla ještě v roce 1954. S tátou jsme se byli podívat u Maláku. Vzal nás s bráchou za ruce a šli jsme se podívat, kde je voda," říká Marie Peštová a dodává, že byl pěkný večer a byl to takový zážitek, že jí dodnes utkvěl v paměti.

Voda ale tehdy do obytné zóny nedosáhla. „Zastavilo se to tam, jak je autobusová zastávka," líčí rodačka z Havlíčkovy kolonie. Připojuje, že při velké vodě se občas voda zvedla, ale jen v roce 2002 při obou povodňových vlnách se dostala mezi domy.

„Po povodni jsme tehdy uklidili a jinak nepamatuji, že by nás nějaká povodeň přímo zasáhla," říká obyvatelka Zeyerovy ulice. S plánovaným bagrováním a kácením na pravém břehu nesouhlasí hlavně z toho důvodu, že skutečné nebezpečí podle ní hrozí zcela výjimečně, a to při takovém stavu vody, při kterém by stejně Havlíčkovu kolonii nyní plánovaná opatření neochránila.