Milan Bajcura, mluvčí jihočeské policie, uvedl, že do akce se zapojilo bezmála 160 strážců pořádku z řad pořádkové, dopravní a cizinecké policie. V průběhu tří dnů zkontrolovali 812 vozidel a zjistili 82 přestupků.

Nejčastějším prohřeškem bylo porušení nejvyšší povolené rychlosti v jízdě – 15 případů, po nich následoval nevyhovující technický stav vozidla – 10 případů. Alkohol či návyková látka hrála roli v sedmi případech, kdy toto protiprávní jednání bude řešeno jak v přestupkovém, tak i trestním řízení. Nejméně ve třech případech užili řidiči dálnici bez vylepené dálniční známky.