„Přestože primární zodpovědnost za tuto oblast nese stát prostřednictvím Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a ministerstev práce a sociálních věcí i zdravotnictví, Jihočeský kraj se jako významný partner podílí na spolufinancování projektů v protidrogové oblasti. Vycházíme ze schváleného střednědobého plánu sociálních služeb a strategie protidrogové politiky Jihočeského kraje platné na období 2005-2009. Letos k tomu přibyl i aktualizovaný dokument, stanovující minimální síť protidrogových služeb na území našeho kraje,“ uvedl náměstek jihočeského hejtmana Vladimír Pavelka.

Krajský grantový program s názvem Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje směřuje do oblastí prevence, léčby, resocializace a následné péče. Peníze jsou určeny např. na léčbu a doléčování osob závislých na drogách i výzkumné aktivity.

Druhý grant má stabilizovat a podpořit projekty, zařazené do modelu minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje. „Hodláme finančně přispět na speciální služby, které poskytují kontaktní centra, centra následné péče a substituční centra. Účelem je zajistit na území kraje přiměřenou dostupnost protidrogových služeb a zároveň jejich dostatečnou odbornou úroveň,“ dodal Pavelka.

Žádosti o dotaci z prvého zmiňovaného grantového programu mohou být odevzdány nejpozději do 22. února, u druhého grantu do 19. února.