Provoz na Jihočeském letišti České Budějovice si vyžádá vykácení lesa v ose vzletové a přistávací dráhy. Jihočeský kraj záměr poslal do procesu posouzení vlivů na okolí (EIA) s tím, že jde o „dočasné omezení plnění funkcí lesa“. Vykácet se má téměř 39 hektarů, v součtu s už provedeným kácením v minulosti jde celkem o 69 hektarů, jak vyplývá z dokumentace EIA. „Účelem záměru je zajištění bezpřekážkového vzletového a přibližovacího prostoru u západní části dráhy,“ stojí v dokumentaci.

Jihočeské letiště České Budějovice, prostor kácení.Jihočeské letiště České Budějovice, prostor kácení.Zdroj: Pramen: Jihočeský kraj/dokumentace EIA

„Dočasné omezené funkcí lesa“ spočívá v tom, že se les vykácí a následně se bude porost udržovat dostatečně nízký, aby neohrožoval letový provoz. Kácení se má uskutečnit v roce 2025.

Letiště v Plané na jižním okraji Budějovic prošlo v uplynulých deseti letech velkou modernizací, která se završila v letech 2017 až 2019 výstavbou nového terminálu. Rozlétat se jej pokusí letos v létě cestovní kancelář Čedok, která naplánovala z Budějovic chartery na Rhodos a Krétu a do Antalye. Do všech tří destinací budou létat stroje Boeing 737 společnosti Smartwings pro 189 cestujících v ekonomické třídě.

Reakce českobudějovického letiště:

Článek by mohl vyvolat dojem, že zahájení řízení o smýcení lesa v roce 2025 může nějak ovlivnit zahájení provozu na letišti v Českých Budějovicích v roce 2023.
O nutném smýcení části lesa vědělo předchozí vedení společnosti i Jihočeského kraje dlouhou dobu, nicméně k tomuto kroku v minulosti nepřistoupilo. Vzhledem k tomu, že nyní došlo k velmi rychlému vývoji v otázce rozlétání letiště díky spolupráci Jihočeského kraje, Ministerstva dopravy a Řízení letového provozu, je nutné tuto problematiku vyřešit zejména s ohledem na budoucí rozšiřování provozu letiště.
Jihočeský kraj a jeho společnost v současné době činí všechny nezbytné kroky k zahájení provozu letiště, toto řízení o dočasném omezení plnění funkce lesa nemá žádnou přímou souvislost se zahájením provozu na letišti v roce 2023. Zahájení provozu v letošním roce je zcela nezávislé na tomto řízení a nikterak neohrožuje ani neomezuje současné plánované lety, které bude zajišťovat společnost Čedok a.s. Letiště je na provoz připraveno a splňuje všechny bezpečnostní a legislativní standardy k zahájení letového provozu.
Záměr kraje a společnosti k dočasnému omezení plnění funkce lesa směřuje k budoucímu dalšímu rozvoji provozu na letišti tak, aby sloužilo k plánované charterové, linkové i cargo přepravě a zvýšilo komfort pro přistání a vzlet dopravních letadel. K tomu, aby byl tento záměr a rozšíření v budoucnu reálný, je nutné, aby došlo k rozšíření vzletového a přistávacího koridoru. Podmínky k rozšíření tohoto provozu vycházejí mimo jiné z dokumentů, které byly v minulosti vydány k modernizaci letiště České Budějovice příslušnými certifikačními autoritami.

Jan Šindelář, zdopravy.cz