V těchto dnech se na projekt zpracovává analýza ohledně vlivu na životní prostředí a plány na dobudování infrastruktury.


Samotná stavba by měla začít už v příštím roce a celý areál bude hotov do roku 2011. Zóna by tak měla plynule navázat a napojovat se na stavbu chystaného dálničního přivaděče. Projektant obchodní zóny vytvořil celkem pět variant napojení na dálnici, návrhy v současné době posuzují příslušné instituce.


Hůry developerský projekt jednomyslně podporují, podle starostky Magdalény Kubínové Šebelkové tato akce bude stát za rozvojem celé obce a jejího okolí.
„Já jsem přesvědčená, že se vznikem logistické, obchodní a průmyslové zóny se naše obec konečně dočká rozvoje,“ naznačila včera hůrská starostka. „A také se zůročí naše velice příznivá poloha ve vztahu ke krajskému městu anebo rozvojové možnosti dané velkým nezastavěným katastrem a výborné dopravní napojení,“ doplnila Kubínová Šebelková.


Nejen výstavba nového areálu kromě jiného přinese také nespočet nových pracovních příležitostí. „Projekt se dočkal i podpory Jihočeského kraje,“ shrnula starostka.