Mezi tématy, která Budějčáci často zmiňovali jako stěžejní pro město, byla doprava, parkování nebo cyklistika. 
A právě u cyklistiky průzkum odhalil jeden zajímavý rozpor. „Ptali jsme se, co si ve městě zaslouží více finanční podpory a co si ji naopak nezaslouží. V obou případech lidé často zmiňovali výstavbu cyklostezek," řekl Vojtěch Prokeš z nezávislé organizace Schola Empirica, jež průzkum pořádala. „Je to možná tím, že se lidé ve městě dělí na ty, kteří jezdí buď na kole, nebo autem," odhadoval.

Výzkum vznikl v rámci projektu E-názor. A právě České Budějovice se staly jedním ze šesti pilotních měst, kde se první část průzkumu uskutečnila. „Projekt tímto určitě nekončí. Zapojená města nyní mohou využít možnost vytvořit si vlastní internetové průzkumy, které na tuto část naváží," doplnil Vojtěch Prokeš.

Nyní má město k dispozici výsledky. Celkem 595 obyvatel Budějovic v průzkumu dalo najevo, jak jsou ve městě spokojení. „Většina názorů překvapivá není. Zajímavé může být srovnání s ostatními zapojenými městy v případě odpovědí na stejné otázky," okomentoval průzkum náměstek primátora Petr Holický.

Grafika ukazuje, jak Budějčáci vnímají své město.

Doprava, koupání, cyklostezky či parkovací místa, to jsou problémy, které podle průzkumu trápí Budějčáky. Zároveň ale na svém městě oceňují památky nebo městskou hromadnou dopravu. A celých 
70 procent doporučuje České Budějovice jako místo vhodné k životu. Pouze malá část 
obyvatel, okolo 11 procent, 
by město k trvalému bydlení nedoporučila.
„Žije se mi tu dobře. Já se po Budějovicích dopravuji na kole, ale jako cyklistovi mi vadí spousta jednosměrek, protože musím objet celé Budějovice," potvrdila výsledky výzkumu šedesátiletá Drahomíra Divoká. „Postrádám tu kulturu pro dříve narozené, protože tu jsou hlavně kulturní možnosti pro náctileté. Dále mi vadí, že tu není nějaké koupaliště mimo plovárny," poukázala na to, jaké problémy vidí v jihočeské metropoli.

Jedním ze zajímavých výsledků také bylo, že podle 45 procent dotazovaných by klidně bylo možné ubrat z financování profesionálního sportu. „Překvapilo mě, že mezi lidmi nemá profesionální sport takovou podporu, jak by se zdálo," okomentoval tento výsledek náměstek primátora Petr Holický, podle kterého by mohl být v budoucnu právě internetový výzkum dobrým nástrojem pro komunikaci mezi občany a radnicí. „Tímto způsobem se mohou otevřít potřebná témata," doplnil.

Dalším palčivým tématem jsou pro Budějovické samotní představitelé města. „Celých 60 procent lidí si podle průzkumu myslí, že radnice málo naslouchá občanům. To ale zase ve skoro stotisícovém městě není tak překvapivé," popsal Vojtěch Prokeš z organizace Schola Empirica, jež průzkum vypracovala. „Ovšem tento výsledek nemusí být pravidlem. Stejnou otázku jsme pokládali i v jedné místní části Prahy a tamní vedení dopadlo velmi pozitivně," dodal.

„Mnohem více je ale zarážející, že pouze 28 procent dotazovaných si myslí, že jsou úředníci na magistrátu k občanům vstřícní," uvedl ještě Vojtěch Prokeš.
„Že si někteří stěžují na ochotu úředníků, mne nepřekvapuje," zareagoval náměstek primátora František Konečný. „Stejně jako v každé profesi se také zde najde malé procento úředníků, kteří se nechovají, jak mají. A podle nich je pak posuzován celý úřad. Jsem si ale jist, že se jedná o selhání jednotlivců a ne úřadu jako celku," vysvětlil 
a dodal, že ho mile překvapilo pozitivní vnímání městské hromadné dopravy.

V lednu by měl výzkum pokračovat na internetu. Jeho další pokračování pak už záleží pouze na postoji radnice.