„Dendrologové se budou zabývat posouzením zdravotního stavu stromů na pozemcích ve vlastnictví a správě města České Budějovice,“ uvedla vedoucí odboru správy veřejných statků Vladimíra Hrušková.

Kontrolu provedou specialisté v co nejkratším termínu, za příznivých klimatických podmínek, společně se zástupci firem zajišťujících údržbu zeleně.

„Cílem bude vytypování stromů ve špatném stavu. Tam, kde nebude jednoznačné, že se jedná o poškozené dřeviny, necháme vypracovat znalecký posudek,“ dodala k záměru města Hrušková.

Zároveň konstatovala, že na výskyt havarijních stromů, například v okolí bydliště, mohou občané upozornit třeba prostřednictvím městské policie.

Kácení

Ostatní majitelé pozemků ve městě budou k provedení zdravotní prohlídky svých stromů vyzváni neformálně.

„Po posouzení budou nebezpečné dřeviny neprodleně vykáceny, aby neohrožovaly zdraví a životy občanů. Souběžně ale bude provedena, podle aktuálních možností, náhradní výsadba zeleně,“ doplnila Vladimíra Hrušková.

„Doufejme, že průzkum provedou skutečně nezávislí odborníci,“ řekla k záměru města Jaroslava Brožová ze sdružení Jihočeské matky. Brožová, obyvatelka Českých Budějovic, navíc dodala, že ekologové mají obavu, aby případné poukazování na špatný zdravotní stav stromů nebylo jen účelové, aby pouze neotevíralo cestu kácení.

„Kde jsou stromy ve špatném zdravotním stavu, kde padají větve nebo hrozí pád koruny, tam by stromy měly být pokáceny,“ uznala Brožová, ale připomněla, že v takovém případě je nutná náhradní výsadba.

Podle Brožové město dlouhodobě zanedbává péči o veřejnou zeleň, i když koncepční plány má. Ve chvíli, kdy jde o finance, ale dostávají před stromy přednost jiné záležitosti. „Nemůžeme se pořád vymlouvat na to, že všechno zanedbal minulý režim,“ poznamenala Brožová. K nynějšímu pohledu veřejnosti na zeleň ještě podotkla, že se může zvednout až hysterická vlna, a radnice, protože mají strach z neštěstí, tak na to slyší.

Podle předsedy komise pro životní prostředí Iva Moravce budou odborníci zkoumat stav stromů nejprve v lokalitách s velkou frekvencí občanů.
„Konkrétně se jedná o park Na Sadech, Háječek, Staroměstský park a okolí, Malý jez, Palackého náměstí, parčík Plavská, Mánesova-Čechova, Kamarýtova, Stromovka a stromořadí podél silnic,“ upřesnil Moravec.