Aktuálně se elektrárně podařilo zvýšit výkon o 2 MWe na prvním bloku díky technickým úpravám na vysokotlakém dílu turbíny. Nově tedy výkon činí 1082 MWe, přičemž původně Temelín začínal na 2x981 MWe. Pro představu – aktuální dvoumegawattové navýšení dodává elektřinu pro další 4 tisíce českých domácností.

Jak Deníku vysvětlil ředitel elektrárny Jan Kruml, navýšení výroby na prvním bloku představuje výkon jedné větrné elektrárny. „Pokud bychom to chtěli přirovnat ke spalovacím elektrárnám, představovalo by to spálit dvanáct tisíc tun hnědého uhlí a do ovzduší vypustit přibližně jedenáct tisíc tun oxidu uhličitého,“ uvedl Jan Kruml.

Ten dodal, že větší množství vyrobené elektřiny na prvním bloku není výsledkem zvýšení výkonu reaktoru. „Byl to skvělý nápad našich techniků, kteří provedli optimalizaci odvodnění vysokotlakého dílu turbíny. Nově lépe pracujeme s energií vody, která vzniká po průchodu páry vysokotlakým rotorem. Dodatečnou elektřinu tak získáme zvýšením energetické účinnosti zařízení v nejaderné části,“ vysvětlil ředitel.

Technickou úpravu se podařilo realizovat běhemv březnu skončené odstávky prvního bloku. Stejný zásah do odvodnění turbíny zažije i druhý blok, jehož odstávka začne koncem června a potrvá dva měsíce. Investice za oba bloky bude stát necelých 9 milionů korun. „Návratnost se pohybuje v řádu měsíců,“ ujistil ředitel. Podobná navýšení výkonu nejsou nahodilá.

Zjednodušeně řečeno – pokud např. vedení elektrárny plánuje výměnu některého ze zařízení během odstávky, zároveň přemýšlí, jak výrobu zefektivnit a posílit ekonomický přínos. Jak ale zdůraznil Bohdan Zronek, člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ, na prvním místě u jaderné elektrárny jsou vždy bezpečnostní parametry provozu. „Využitím nových možností a technologií nejen zvyšujeme bezpečnostní parametry, ale získávámei poměrně velké množství elektřiny navíc. Bez emisí, záboru půdy či zvýšení intenzity dopravy. A to je pro životní prostředí i obě naše elektrárny nesmírně důležité,“ uvedl Bohdan Zronek.

Výkon Temelína šel postupně nahoru. Např. v roce 2013 posunul výkon každého bloku díky využití projektových rezerv o 4 procenta, tedy o 40 MWe.

Další nárůst výroby elektrárny, která bude v provozu do roku 2060, lze čekat v roce 2020.