„Jde o akci, kterou jsme dali dohromady spolu s francouzskou školou, s níž jsme spolupracovali už na projektu Comenius," vysvětluje jeden 
z učitelů Jan Mužík.

„Snažíme se posbírat osudy těch, kteří bojovali v první světové válce především ve Francii. Sešlo se nám ale 
i mnoho příběhů z italské fronty nebo východu Evropy," dodává.

Do projektu se ve škole zapojilo kolem deseti studentů. „Každý je z jiného ročníku. Jsem rád, že je to bádání po historii tak zaujalo. Samotného mě překvapilo, kolik se nám tady sešlo fotografií, deníků i příběhů," vypočítává učitel.

Projekt, který spojil českou a francouzskou školu, by měl vyvrcholit na podzim v příštím školním roce. „Pokud se to podaří, tak se studenty, co se na bádání podíleli, pojedeme do Francie," říká Jan Mužík. „Zde bychom se měli setkat 
s francouzskými kolegy a vyměnit si příběhy vojáků. Jen je škoda, že zatím nevíme jistě, zda do Francie pojedeme. Naši francouzští kolegové totiž na projekt dostali mnohem méně peněz, než počítali," doplňuje učitel anglického jazyka.

„Já jsem z domova přinesl deník, který můj prapradědeček za války psal," ukazuje starý notes Lukáš Přílepek. „Je to opravdu zajímavé čtení, prapradědeček v něm zaznamenal i počty zajatců nebo cesty vlakem," dodává student třetího ročníku.

Deník.

Psáno v deníku
Studenti mají také deník Jana Krebse. Ten si do něj zapisoval nejen své postřehy, ale i každodenní život.

15. března 1915
Válka! Toto neštěstí všeho lidu, zlo národu, o níž se již mnoho let mluvilo a na něž se vše připravovalo a zbrojilo, je hotovou věcí. V červenci 1914 vypovědělo Rakousko Srbsku válku, v srpnu Rusku, Německo Rusku a Francii atd. atd. Koncem srpna 1914 začala všeobecná mobilizace.

Všichni studenti, kteří se do akce zapojili, teď pilně pracují na prezentacích svých objevů. „My jsme při rekonstrukci objevili zápisky jakéhosi Antonína Dvořáka, který v našem domě musel kdysi bydlet," vykládá další student Matyáš Bartoš.

„Určitě to není můj příbuzný, ale i tak je to zajímavé svědectví o válce. V projektu jsem dostal na starost zpracovat válečné dopisy jakéhosi Josefa. Jeho přesné jméno ale neznáme. Trochu mě překvapilo, že se v nich píše o úplně obyčejných věcech. Čekal bych, že tam bude víc popisů samotné války, bojů a tak," říká trochu zklamaně Matyáš, který příští rok nastoupí do druhého ročníku.

Také na samotné průmyslové škole zanechala první světová válka stopy. „Ve vstupních prostorách máme pamětní desku, která je věnovaná studentům padlým za první světové války," vypráví Jan Mužík. „Chtěli bychom zjistit, jaké byly osudy našich studentů, kteří padli v té válce. Nic bližšího o nich totiž nevíme. Známe vlastně jen jejich jména a místa, kde v bojích padli," vykládá učitel. 

Jména uvedená ve škole na pamětní desce z roku 1930Bečvář Václav – nar. Račice – padl 14. 5. 1917  v Itálii
Čutka Rudolf – nar. České Budějovice – padl 6. 6. 1918 v Itálii
Honer Jakub – nar. Kaliště – padl 8. 9. 1914 v Srbsku
Chalupecký František – nar. Brodek – zemřel 21. 3. 1917 v Chrudimi
Jedlička Franc – nar. České Budějovice – padl 7. 11. 1914 v Srbsku
Klíma Bedřich – nar. Želetava – padl 16. 11. 1914 v Polsku
Krejča Jan – nar. Moravské Budějovice – padl 28. 5. 1916 v Itálii
Küba Václav – nar. Studená – padl 5. 7. 1915 v Itálii
Lošek Antonín – nar. Soběnov – padl 11. 11. 1914 v Srbsku
Mádr Rudolf – nar. Chvalkovice – padl 25. 11. 1918 v Rusku
Nováček Alois – nar. Ledenice – padl 2. 7. 1917 v Haliči
Remta Josef – nar. Dobřejovice – padl 6. 12. 1914 v Srbsku
Stefan Václav – nar. Senička – padl 15. 1. 1915 v Uhrách
Štěpánek Čeněk – nar. Volenice – padl 4. 12. 1914 v Srbsku