Lesklé měděné plechy a světlá, opravená fasáda bez oprýskaných kusů. Každého kolemjdoucího, uvyklého léta na chátrající budovu, ta změna udeří do očí. V Českých Budějovicích výrazně pokročila rekonstrukce vlakového nádraží. A sundané lešení už ukázalo nový kabát severní věže výpravní budovy.

Pohled na opravenou část nádraží těší například Marii Růžičkovou z Českých Budějovic. „Bylo na čase,“ říká s úsměvem Marie Růžičková, která vlakem jezdí pravidelně za vnoučaty do Prahy. Neutěšený stav objektu byl terčem kritiky dlouhé roky.

Rekonstrukce památkově chráněné výpravní budovy v Českých Budějovicích odstartovala v červnu loňského roku. Podle Nely Friebové, tiskové mluvčí Správy železnic, zatím běží práce na první etapě rekonstrukce. „Pracuje se na nových stropech nad jižním přístavkem a v severní věži. Tyto práce postupují po etapách, aby nedošlo k narušení statické stability objektu,“ zmínila Nela Friebová.

Správa železniční dopravní cesty převzala objekt před několika lety od Českých drah. Ty sice provedly v minulosti několik menších oprav, ale na zásadní modernizaci objekt stále čekal. Rekonstrukce se vážně plánovala už pro rok 2018, ale akce se postupně odsouvala.

Změny by se neměly zastavit jen u samotného objektu. Ačkoliv primátor Jiří Svoboda upozorňuje, že památkově chráněný objekt se stane po dlouhé době opět důstojnou vstupní branou do jihočeské metropole. „Současně s opravou výpravní budovy se předpokládá také revitalizace přilehlých venkovních prostranství,“ dodává Jiří Svoboda. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky chce město ve spolupráci se SŽ prověřit pro budoucnost i možnost nového napojení nádraží do Suchého Vrbného pro pěší.

Už koncem roku 2022 by měli cestující procházet zcela opraveným vlakovým nádražím v Českých Budějovicích. Rekonstrukci zahájila Správa železnic v minulém roce a má si má vyžádat 689 milionů korun bez DPH. Ve výběrovém řízení na zhotovitele zvítězilo sdružení firem Metrostav – EDIKT – AVERS.

Aktuálně se zrekonstruovala střecha a fasáda severní věže objektu, zmínila k postupu prací v první etapě Nela Friebová, tisková mluvčí Správy železnic. Památkově chráněný objekt z počátku minulého století si i po dokončení oprav zachová historizující ráz.

Bezpečnost cestujících se zvýší podle Marka Illiaše z tiskového oddělení Správy železnic vytvořením nového hlavního vchodu do výpravní budovy přímo z Lannovy třídy. Důležitou změnou pro veřejnost bude také bezbariérový přístup. „Celá trasa z prostoru podchodů pod nástupišti přes budovu až na Lannovu třídu bude nově plně bezbariérová,“ zdůraznil už dříve pro Deník Marek Illiaš.

Stavební práce se mají zaměřit nejen na samotnou výpravní budovu, ale také na navazující přízemní křídla pod prvním nástupištěm na severní a jižní straně budovy. Zahrnou rekonstrukci obvodového pláště nádraží, oken a dveří, střechy, interiérů a technického zázemí. „Oživí se rovněž stávající nevyužité prostory,“ dodává k investici Marek Illiaš.

Nově by třeba z centrální haly měly být do jiných prostor přesunuty třeba prodejní stánky. Počítá se i s revitalizací přilehlých venkovních prostranství, kde vzniknou nová parkovací stání pro imobilní občany. Na severní ploše bude vytvořena klidová zóna.

V jižních Čechách Správa železnic letos chystá například ještě za necelých 60 milionů korun velkou rekonstrukce nádraží ve Veselí nad Lužnicí.

Současný objekt českobudějovického vlakového nádraží byl uveden do provozu v prosinci 1908. Nahradil původní nádraží, které stálo trochu jižněji a bylo zbořeno roku 1910. Rekonstrukce se vážně plánovala už pro rok 2018, ale akce se postupně odsouvala. I kvůli zkrachovalému developerskému projektu Českých drah a společnosti CB Station Development, který byl ještě staršího data, se budova stala postupně skutečnou ostudou města.

Českobudějovické vlakové nádraží se samozřejmě stalo i dějištěm významných historických událostí. Například v prosinci roku 1918 zde vystoupil při příjezdu do nové republiky prezident T. G. Masaryk. Událost připomněla velká akce u příležitosti sto let republiky, kdy na počest prezidenta, kterého představoval Otakar Brousek ml., zazněly i čestné salvy. Průvod se pak v doprovodu legionářů vydal na radnici, kde dění roku 1918 připomíná pamětní deska.