České Budějovice – Racek chechtavý, kachna divoká, ale třeba i vzácná kuňka obecná. Ty a mnoho dalších živočichů můžeme spatřit při procházkách přírodní rezervací Vrbenské rybníky.

Už po zimě se však domov těchto živočichů trochu promění. Lokalita mezi sídlišti Vltava a Máj se totiž dočkala revitalizace.

Milan Vlášek z Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje uvedl, že revitalizace zahrnuje odbahnění rybníků Domin a Bažina. Vyvézt se má na 75 tisíc metrů krychlových sedimentů. „Projektová dokumentace řeší i obnovu a stabilizaci ostrovů na rybníku Domin nebo vytvoření nových ostrovů na rybníce Bažina,“ nastínil Milan Vlášek budoucí změny.

Současně s tím ale doplnil, že kvůli ptačí rezervaci, která se tu nachází, mají pracovníci časově omezené volné pole působnosti. „Práce musí být prováděny mimo sezonu rozmnožování obojživelníků a hnízdění ptáků, tedy v období od prvního září do dvacátého osmého února,“ vysvětlil.

Tím ale proměna chráněného území neskončí. Na posledním jednání schválili českobudějovičtí radní výpůjčku pozemků potřebných pro naučnou trasu.

Podle náměstka primátora Iva Moravce, který je zároveň krajským zastupitelem, se jedná především o okolí Velkého Vávrovského rybníka.„Plocha bývalého vojenského cvičiště byla degradována náletovými dřevinami. Na padesáti až osmdesáti hektarech chceme obnovit přírodě blízký biotop,“ říká Ivo Moravec s tím, že jde o krajský projekt, na který město propůjčuje pozemky na dobu 15 let.

S financováním projektu pomůže dotace z operačního programu životního prostředí v celkové výši přes sto milionů korun; hotovo by mělo být do dvou let.

Chráněné území

  • Vrbenské rybníky byly chráněným územím vyhlášeny 1. dubna 1990, tehdy se jednalo o plochu o velikosti 245,80 hektaru.
  • Čtrnáctého listopadu 2013 bylo chráněné území rozšířeno na 318,78 hektaru.
  • Zahrnuje čtyři středně velké rybníky: Černiš, Domin, Nový Vrbenský rybník a Starý Vrbenský rybník.
  • Z lučních společenstev jsou nejvýznamnější slatinné louky s lesními porosty bažinných olšin.
  • Rezervace je jedinečná také svou faunou bezobratlých živočichů, zejména motýlů.
  • Do roku 2001 byl na území rezervace zjištěn výskyt asi 191 druhů ptáků, z toho 93 druhů zde hnízdilo.
  • Vidět tu lidé mohou potápku černokrkou, rybáka obecného, rákosníka velkého, racka chechtavého.
  • Zdroj: Encyklopedie Č. Budějovic