Po nucené covidové odmlce se v jihočeské metropoli opět sejdou příznivci běhání. Na sobotu 23. října 2021 je připraven již devátý ročník závodu Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice.

Cílovou medaili mohou získat úplně všichni účastníci. Příznivci dálkových běhů nebo závodníci dm rodinného běhu. Dokonce i úplní začátečníci, děti na odrážedlech nebo aktivní senioři si mohou na cca 3 km dlouhé trase doběhnout pro svou medaili. Budějovický půlmaraton je již několik ročníků zařazen mezi významné akce města.

"Jako všechny tomu podobné závody, i tento s sebou nese určitá omezení v podobě dopravních uzavírek. Prosíme, abyste i letos s pochopením přijali některá nezbytná dopravní opatření přijatá pro tento závod," obrací se na obyvatele Českých Budějovic za tým RunCzech Carlo Capalbo, předseda organizačního výboru a předem děkuje za vstřícnost.

Úplná uzavírka včetně zákazu zastavení (parkování) platí po celé trase závodu od 11:30 do 16:30 (v trase rodinného běhu již od 10:00). Níže uvedené časy jsou orientační, pořadatel vyvine maximální snahu o dodržení níže uvedených časů. Ulice: Biskupská 10:00–15:00; Husova (v úseku Česká a Resslova) 11:30–15:00; Husova (Dlouhý most až po Resslovu ulici) 11:30–14:00; F. A. Gerstnera (v úseku U Zimního stadionu – Zátkovo nábřeží) 10:00–15:00; Generála Píky 11:30–16:30 (vjezd / výjezd z / do obchodních center umožněn po celou dobu závodu); Jiráskovo nábř. 11:30–14:00; Karla IV. 10:00–16:30; Krajinská 10:00–16:30; Lidická třída (v úseku Mánesova – Žižkova třída) 10:00–15:00 (MIMO VOZIDEL BUS).

Dále pak v ulicích: Na Sadech (v úseku Mariánské nám. – Žižkova třída) 10:00–16:30; Nádražní (v úseku Rudolfovská – Generála Píky) 11:30–16:30, Nám. Přemysla Otakara II. od 22. 10. od 22:00 – do 23. 10. 19:00 (od 18:00 dne 22. 10. 2021 bude uzavřena jižní část náměstí z důvodu přípravných prací); Čéčova (v úseku Pražská třída až Průběžná) 11:30–14:00; Průběžná (v úseku Čéčova až Plzeňská) 11:30–14:00; Plzeňská v úseku Jiráskovo nábřeží – Průběžná (kruhový objezd) 11:30–14:00; Pražská tř. v úseku Mariánské nám. - Strakonická 11:30–16:30; Rudolfovská třída v úseku Na Sadech – Nádražní 11:30–16:30; Sokolský ostrov 11:30–15:00 (výjezd bez omezení od plaveckého bazénu); U Zimního stadionu 10:00–15:00; Vodní v úseku Generála Píky - Rudolfovská 11:30–16:30; Žižkova třída (Karla IV. po Senovážné náměstí) 10:00–16:30.

Zákazy zastavení budou v těchto lokalitách platit již od 0:01, výjimkou bude nám. Přemysla Otakara II., kde bude zákaz zastavení platit již od 22. 10. 2021 od 18:00, a částečně od 12:00 z důvodu přípravných prací.

Dopravní podnik bude v trati závodu obsluhovat občany do cca 10:00, poté MHD přejde do režimu výluky. VÝLUKA MHD V sobotu 23. 10. 2021 dojde v souvislosti s pořádáním Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice k výluce provozu MHD v centru města a jeho okolí v čase od 10:30 do 16:30.

MOŽNOSTI VJEZDU A VÝJEZDU Z OMEZENÝCH OBLASTÍ

• A0 (průmyslová zóna Strakonická severně od Strakonické) – příjezd a výjezd podjezdem ulicí Strahovská od Sconta po celou dobu uzavírky • A1 (přibližně mezi Průběžnou a Suchomelskou) – výjezd možný po celou dobu přes ulici Plzeňská kolem Penny • A2 (zhruba od Průběžné po bývalý OD Družba) – po 14:00 výjezd ulicí Průběžná • A1 + A2 – po 14:00 příjezd možný ulicí Plzeňská od Strakonické a dále ulicí Průběžná a Čéčova • A3 (zhruba od Husovy tř. po býv. OD Družba) – vjezd možný do 11:30; 14:00–16:30 vjezd a výjezd přes Jiráskovo nábřeží, poté bez omezení • A4 (parkoviště u OD Družba ) – vjezd a výjezd omezen 11:30–16:30. • A5 (historické centrum od Krajinské na západ k Vltavě a Sokolský ostrov) – uzavřena pro vjezd a výjezd od 11:30 do 15:00, mimo tento časový úsek vjezd přes Českou a Husovu třídu.

Dále oblasti • B (Mezi Rudolfovskou, Nádražní, Pražskou tř., Husovou a Na Sadech) – vjezd a výjezd po celou dobu závodu bez omezení přes ulici Jírovcova a Nádražní • C (východně od Zanádražní komunikace) – vjezd a výjezd bez omezení přes mimoúrovňový přejezd a ulici Okružní • D (historické centrum mezi ulicemi Na Sadech a Krajinskou)– dopravní omezení 10:00–16:30 (s výjimkou náměstí Přemysla Otakara II.), poté vjezd a výjezd přes ulice Česká, U Černé věže, Biskupská – F. A. Gerstnera • E (lokalita ohraničena : jižní strana nám. Př. Ot. II. , Biskupská, B. Němcové, Matice Školské, Lidická) – dopravní omezení 10:00–15:00 • F (lokalita: Rudolfovská, Nádražní, Žižkova tř. Dvořákova) – v ulicích Štítného a Chelčického (úsek Lannova třída – Rudolfovská třida) umožněn obousměrný provoz, výjezd z ulic v čase 11:30–16:30 přes ulici Dvořákova. Umožněn vjezd a výjezd do ulice Jeronýmova (úsek Žižkova třída – Lannova třída).