Ve výjimečné barokní stavbě, dobře viditelní i z Českých Budějovic, se konala tradiční pobožnost, připomínající narození Krista. Bohatě členěným vnitřním prostorem plným oblouků, výklenků a zdobných štuků se nesla nejen promluva od oltáře, ale také majestátní tón varhan a zpěv, byť méně početného tělesa.

Jedním ze členů osazenstva kůru byl Pavel Vrzal z Dobré Vody, který zpíval a také hrál na varhany. „Dříve tu fungoval sbor, ale dnes zpívali jen čtyři lidi. Tahle skupina zpívá výjimečně už několik let jen při půlnoční,” poznamenal ohledně hudebního doprovodu bohoslužby Pavel Vrzal. Doplnil, že dříve se třeba na církevní svátky jednotlivé skladby i pravidelně zkoušely, ale nyní se schází ti, co v kostele hrají a zpívají, jen výjimečně. V závěru bohoslužby ale dostali čtyři stateční značnou posilu, když zaplněný kostel zazpíval známou koledu Narodil se Kristus Pán.

Jáhen Václav Boháč, který bohoslužbu vedl, při ní také upozornil na duchovní rozměr Vánoc. Zmínil, že Štědrým dnem doba vánoční nekončí, ale začíná. „Mnozí si myslí, že když končí trhy, tak končí také Vánoce. Ale vánoční doba teprve začíná,” zdůraznil Václav Boháč s tím, že podle křesťanské liturgie skončí vánoční doba nedělí po Třech králích, kdy si věřící připomínají křest Páně.

Půlnoční mše se konaly i na mnoha dalších místech na Českobudějovicku. V krajském městě například v kostele ve Staroměstském parku, v Rudolfově pouze za svitu svíček a v Dubném dokonce se slavnostním vytrubováním před kostelem.

V neděli pak měli v Dubném i jesličkovou pobožnost, kdy účinkovaly děti a mládež s vánoční scénkou, recitací a zpěvem koled.