Na okraji jihočeské metropole bude už zanedlouho pokračovat rekonstrukce Plavské ulice, která slouží nejen obyvatelům Českých Budějovic. Z řady obcí v okolí například z Roudného, Vidova nebo třeba z Římova tudy jezdí do krajského města.

Podle Hany Brožkové, tiskové mluvčí krajského úřadu Jihočeského kraje, vyhlásili krajští radní výběrové řízení na dodavatele stavby 18. února. Po podepsání smlouvy o společném postupu zadavatelů s městem České Budějovice se předpokládalo tento týden zahájení zadávacího řízení. "Zhotovitel by měl být známý v průběhu dubna," uvedla Hana Brožková.

Do přípravných prací patří například kácení stromů podél Plavské ulice, podobně, jako tomu bylo na úseku mezi okrajem zástavby na Plavské a Novým Roudným v minulé etapě. V povolení ke kácení je uvedena podmínka do poloviny března – v mimohnízdním období ptáků. "Za pokácené lípy bude vysázeno nové stromořadí ve složení a kvalitě jako je stromořadí u cyklostezky, realizované v loňském roce a dále bude vysazeny soliterní jedinci na okolních pozemcích, především u nově postaveného parkoviště," upozornila na náhradní výsadbu Hana Brožková.

V minulé etapě, která se týkala zmíněného úseku mezi Českými Budějovicemi a Novým Roudným byla od léta do prosince komunikace rozšířena, zčásti narovnána a vznikla vedle ní také nová cyklostezka, jež se má na krátké části ještě dokončit po získání potřebných pozemků. Termín dodání se podařilo zkrátit zhruba o dva týdny. Jak uvedl vloni v prosinci hejtman Martin Kuba stala se rekonstrukce příkladem spolupráce města a kraje i obecné shody v zastupitelstvu kraje. "Nejde o to, jestli budeme pásku střihat my, nebo někdo jiný, jde o to, aby pásek bylo víc," zdůraznil tehdy Martin Kuba.

Jihočeský kraj dal na první etapu rekonstrukce 33 milionů korun, město zhruba deset milionů. Kraj zaplatil samotnou komunikaci, v režii města byly podle primátora Jiřího Svobody cyklostezka, chodníky, veřejné osvětlení i zastávka MHD v ulici V. Nováka.

Letos bude rekonstrukce pokračovat druhou etapou v Plavské ulici a ulici L. M. Pařízka. „Na investici s předpokládanou hodnotou 45 milionů korun, kdy se ale smluvní cena bude ještě bude soutěžit, se České Budějovice budou podílet více než polovinou. Stavební úpravy zahrnují i úpravu parkoviště u garáží nad Malým jezem, chodníky, veřejné osvětlení, technologii světelné křižovatky s Lidickou třídou i obnovu vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek. Práce by měly být zahájeny letos v květnu, pokud soutěž na zhotovitele proběhne bez zdržení. Podle smlouvy budou trvat maximálně sedm měsíců, ale za úplné uzavírky, takže si dovolujeme požádat všechny dotčené o pochopení a trpělivost,“ říká náměstek primátora Petr Holický.

Primátor Jiří Svoboda upřesnil, že rozpočtované předpokládané náklady jsou 45,3 milionů korun bez DPH, podíl kraje 20,5 milionu a města 24,8 milionu korun bez DPH. Město uhradí například i související sadové úpravy v intravilánu města.