Jak napsal pasovský deník PNP, bývalá „kočka Playmate“ Gitta Saxxová (45) a herec Hakim-Michael Meziani „prodávali“ z oken plastikových kabin polibky pro dobročinné účely – jeden za euro ve prospěch Červeného kříže. Zájemci si pomocí tlačítek mohli vybrat způsob políbení včetně „vampířího“ či jen na ruku. Návod na budkách vyzýval přiblížit hlavu k okénku a pak vychutnávat… Podle obou líbačů byli pasanti zvědaví, ale spíš plaší.

Nechtějí další cizince

Už nejméně 21 procent obyvatel hornorakouského Traunu pochází ze zemí mimo Evropskou unii. Starosta Harald Seidl řekl v lineckém deníku OÖN, že město už je na hranici možností. Radní za sociální demokraty, lidovce a Svobodné ho teď zavázali vydávat v budoucích územních řízeních k prodeji domů nebo pozemků cizincům, kteří ve městě nežijí, výslovně negativní vyjádření, napsal list. Město by tento postoj mělo zastávat třeba i u případných soudů.
Starosta tvrdí, že opatření je i ku prospěchu migrantů, kteří už v Traunu žijí. S přílivem nových prý město přestává být schopno s nimi korektně zacházet.

Podle úředníků státní správy nejsou takové námitky města v územních řízeních relevantní. „Jen odůvodnění, že už je v místě cizinců moc, nestačí,“ říká v OÖN Bernhard Büsser z příslušného oddělení zemské vlády. Námitky jsou prý pochopitelné, ale z právního hlediska neobstojí, například jistě ne před ústavním soudem.

Provazochodci v ulicích

Letošní festival pouličního umění v Linci 22. – 24. června bude zaměřen na akrobacii na laně. Přijede k němu na 400 účinkujících z celého světa.
Součástí budou například performance na fasádě Domu dějin na Farním náměstí či show mladé linecké taneční akrobatky Silke Grabingerové na Promenade s kombinací breakdance. Program tradičně začne ve čtvrtek v 16 hodin pestrým průvodem účinkujících po Landstrasse. Na více místech centra města budou každý den od 21 hodin probíhat festivalová vystoupení pod širým nebem. Pro případ špatného počasí jsou připraveny náhradní prostory. Víc informací na www.pflasterspektakel.at.