Jihočeské listy ze dne 1. září 1934 zveřejnily na 1. straně článek: „Je vidět Alpy. Skoro každé místo v jižních Čechách má bod, odkud prý je vidět Alpy. Zde je např. možno vidět Alpy z Černé věže, z Baby nad Rudolfovem, z Mojče nad Libničí, od Jelma, nemluvě o Kleti." Článek dále uvádí dobrou viditelnost Alp z Bučiny na Šumavě.

Text netvrdí absolutně, že Alpy z těch míst jsou vidět (redaktor Jč. listů je osobně zřejmě neviděl), jen se opírá o termín „prý". Z ostatních míst nacházejících se na Lišovském prahu (Baba, Jelmo, Jivno, Lišov apod.) jsou Alpy při mimořádně dobré viditelnosti prokazatelně vidět. Jeden starousedlík z Jelma řekl, že je viděl jen dvakrát.

Na podzim roku 1972 jel linkový autobus z Lišova do města a na Babě řidič zastavil, aby si cestující mohli prohlédnout zasněžené panorama Alp. Z Černé věže ale Alpy nikdo konkrétní neviděl. Vždy se každý odvolával na to, že někdo jiný je viděl, ale nevěděl kdo.

Františkové Schestauberové st., ml. a nejml., kteří na Černé věži bydleli, odpovídali na dotazy, že Alpy z ochozu nikdy neviděli. Přesto se traduje, že možná je přece jen špička nějakého alpského štítu někdy za jasna vidět. Schestauberové se třeba Alpám nevěnovali, protože měli povinnosti věžného hlídat město. Z hosínského letiště, které je značně níže než Baba, nejsou sice Alpy z plochy vidět, ale když je letadlo asi 7 m nad přistávací dráhou, Alpy se na jihu objeví.

Korouhev Černé věže je nad prahem vchodu ve výšce 72,29 m, k čemuž když se připočte kóta náměstí asi 387 m, lze z korouhve (na kterou např. vylezl Adolf Novák) pozorovat jih z nadmořské výšky přibližně 460 m a to je na Alpy málo. Leda, že by někdy, když se láme světlo, přece jen. Je totiž doloženo, že ve 20. letech 20. století bylo z Tábora (také z Pardubic) vidět jakési mořské pobřeží s palmami za jevu, kdy se lámaly paprsky v různě prohřátých vrstvách atmosféry (něco jako fatamorgana).

Adolf Novák se dostal ke špičce hromosvodu na korouhvi v roce v březnu 1923. Informovaly o tom Jihočeské listy: „Oprava na hromosvodu na městské věži (tehdy se ještě oficiálně nepoužíval název Černá věž) prováděna byla firmou Bratři Novákové. Sací hrot na hromosvodu nasazoval sám p. Adolf Novák, vyšplhav se po hromosvodové tyči až k její špičce. Odvážnému tomuto v závratné výšce výkonu přihlíželo z ulice četné obecenstvo."

Na schůzi obecního zastupitelstva na radnici dne 27. dubna 1929 upozornil Augustin Šembera na obtíže, které působí rodině věžného Františka Schestaubera bydlení na věži a doporučoval, aby se mu obec postarala o byt dole, přičemž na věži by byl jen ve službě. Městská rada mu odpověděla a dala do zápisu, že bude o tomto návrhu uvažovati.

Na Černé věži bydlelo v jednom čase až 10 lidí. Bydlení, vaření, spaní, mytí, záchodování apod. ve dvou malých místnostech je problém i dole. Pro radnici nemohlo být sehnání bytu pro rodinu věžného dole ve městě nic obtížného (vlastnila např. několik obecních domů a dokonce na radnici bydleli vybraní zaměstnanci), ale radní byt věžnému nepřidělili. Až asi kolem roku 1950 se Schestauberovi sestěhovali do Kněžské ulice.

V srpnu roku 1934 se městská rada usnesla vybírat od návštěvníků Černé věže vstupné, jehož bude použito na údržbu věže. Každý návštěvník musí podepsat prohlášení, že vystupuje na věž na vlastní nebezpečí. Z věžného se stal tak navíc ještě úředník, ale není doloženo, jak dlouho toto usnesení platilo.

Autor: Jan Schinko