Snímek z roku asi 1910 zachycuje část východní a jižní strany náměstí. Byly to výstavní, také by se mohlo říci „lepší“, činžovní domy jako v ulici 28. října. V roce 1897 schválila radnice název Náměstí císaře Josefa (používalo se Náměstí císaře Josefa II.). Náměstí končilo u Šrámkovy ulice. Uprostřed byl zřízen park. Po roce 1914 bylo zvětšeno až k Pekárenské. Jižní parková část se nazývala Velký park, severní Malý park. Náměstí celé lidově Josefák. V roce 1919 bylo náměstí přejmenováno na Palackého náměstí. „Josefák“ se u starší generace ještě držel, ale postupně převládl „Palačák“.


Ve Velkém parku byl někdy po 2. světové válce vybudován nadzemní bazén. Měl sloužit jako požární nádrž. Někteří pamětníci vzpomínají, že to bylo koupaliště, jiní, že to bylo oplocené jen jako nádrž. Radnice zde plánovala koupaliště nebo plovárnu, ale nikdy k tomu nedošlo. Zajímavé je, že se dosud neobjevil žádný snímek této neobvyklé požární nádrže na náměstí. Nádrž, bazén či plovárna vystupující nad úroveň náměstí byla odstraněna asi v roce 1957 nebo 1958. Přesněji nezjištěno.


V Malém parku si v roce 1908 vybudoval tenisové kurty klub ČLTC (Český lawn tenis club), když musel opustit tenisový areál v místě, kde byla postavena hudebné škola. Klub měl směrem k Pekárenské 5 kurtů. V roce 1936 se tenisté zase z rozhodnutí města museli stěhovat. Usadili se na Dlouhé louce u Jiráskova jezu. V zimě byly kurty využity jako kluziště. V prostoru, kde byl postaven v roce 1924 Husův sbor se hrál prokazatelně od roku 1913 v zimě bandy hokej. To byl hokej s plným gumovým míčkem (o něco menší než tenisák), větší hřiště a 7 hráčů. Kolem roku 1926 převážil kanadský, tedy normální s pukem, hokej. Na Palačáku hrál hokej v letech 1920 až 1924 klub Slavoj. Začínal zde i AC Stadion, který měl základnu v hostinci Jirsíkov, potom u Václava Císlera v restauraci Alžír. Ale již v roce 1928 měl AC Stadion hřiště na sokolském stadionu a od roku 1930 do roku 1946 na slepém rameni za klášterem. (V roce 1946 byl otevřen zimní stadion v Háječku.)


Na severní straně náměstí stál velký dům z konce 19. století, kde v přízemí měli Homolků hostinec Na Americe a hokynářství, později obchod se smíšeným zbožím. Živnosti měli zapsané Anna Homolková, Vavřinec Homolka, Jan Homolka a František Homolka. Dům byl zbořen v roce 1979. Na tom místě je dnes parkoviště, vedle původní samoobsluha potravin Bios z roku 1980. V úředních písemnostech používala radnice zásadně termín hostinec U Homolků, nikoli Na Americe. Podnik Restaurace a jídelny (RaJ) chtěl Ameriku vylepšit, ale Útvar hlavního architekta radnice (ÚHA) už v roce 1969 avizoval, že hostinec U Homolků bude demolován. RaJ se tedy zaměřil na bufet a restauraci Jirsíkov na opačném konci náměstí. ÚHA sice v roce 1970 rekonstrukci a přístavbu Jirsíkova povolil, ale uvedl, že Jirsíkov je do 10 let určen k demolici. Plánování demolic bylo v té době oblíbené. ÚHA také informoval, že východní blok Palackého náměstí od ulic Šrámkovy k Pekárenské bude dotčen generální demolicí po r. 1975. Naštěstí byl demolován jen blok s „Amerikou“.


V roce 1924 byl v Malém parku postaven kostel církve československé nazvaný Husův sbor. Zajímavou stavbu projektovali arch. Tomáš Šašek a ing, Bartl z Prahy. Impozantní přední část přechází vzadu do nízkých věží. Nemohly být do nich zavěšeny zvony, poněvadž věře by neustály jejich provoz.